2015-04-08 08:47Pressmeddelande

Svensk spetsteknik bakom lyckad exit från KI Innovations

null

Karolinska Institutets innovationssystem fortsätter att skörda framgångar. I och med försäljningen av rättigheterna till projektet ”Extroducer” till företaget Smartwise AB gör Karolinska Institutet Innovations AB sin andra storaffär på mindre än sex månader. Projektet rör en mikrokateter med unika egenskaper som bland annat gör det möjligt att leverera läkemedel direkt till svåråtkomliga organ. Mikrokatetern har utvecklats av tre forskare inom områdena neurovetenskap och materialvetenskap under ledning av KI Innovations.

– Det här är en innovation som tar de minimalinvasiva ingreppen till en helt ny nivå, säger Lilian Wikström, vd på KI Innovations.

”Extroducern” är en mikrokateter som kan navigeras genom blodbanan till svåråtkomliga vävnader för att exempelvis leverera läkemedel eller celler lokalt. Mikrokatetern är utvecklad av Staffan Holmin, professor i klinisk neuroimaging vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och överläkare i neuroradiologi på Karolinska universitetssjukhuset, Johan Lundberg, disputerad ST-läkare inom neuroradiologi och Stefan Jonsson, professor i materialvetenskap från KTH och forskningsingenjör vid Karolinska Institutet med stöd av KI Innovations. Köpare är företaget Smartwise där bland andra Christian Kinch, styrelseordförande i Bactiguard och Kenneth Chien, professor på Karolinska Institutet är medgrundare. Kenneth Chien kommer att bidra till vidareutvecklingen av mikrokatetern för tillämpningar inom regenerativa terapier mot hjärt- och kärlsjukdomar.

– Stödet från KI Innovations har varit ovärderligt både under utvecklingen och kommersialiseringen, säger Staffan Holmin. Det avtal vi nu har slutit med Smartwise hade inte varit möjligt utan deras professionella projektledning och affärsstöd.

Försäljningen av Extroducerprojektet är KI Innovations andra stora affär på mindre än sex månader. I november förra året erhöll forskningsbolaget Glionova 42 miljoner kronor i riskkapital för fortsatt utveckling av sin läkemedelskandidat GLN-1001 mot hjärntumörformen glioblastom.

– Det är naturligtvis fantastiskt roligt och ett mycket gott betyg för vår verksamhet med två så stora affärer under så kort tid, säger Lilian Wikström, vd på KI Innovations.

Enligt avtalet erhåller Smartwise hela patentportföljen som är kopplad till Extroducerprojektet, i utbyte mot en engångsbetalning, milstolpsbetalningar och royaltysats. Extroducerprojektet har i dag godkända patent rörande grundkonceptet i Japan och USA. I Europa är patentansökan under behandling med så kallad intention to grant-status.

Om Extroducerprojektet

Produkten har en unik potential då den gör det möjligt att utnyttja blodkärlen som interna vägar i kroppen. Mikrokatetern kan navigera genom mycket små blodkärl (ner till 0.5 mm i diameter) och där penetrera kärlväggen inifrån och ut utan att blödning uppstår. I och med det kan vävnader i svåråtkomliga organ som bukspottkörtel, lever, hjärta och hjärna nås inifrån kärlen för att exempelvis leverera läkemedel eller celler lokalt eller utföra någon typ av provtagning.

Extroducern är testad i flera djurmodeller, bland annat i en tolv månader lång säkerhetsstudie i minigris.

Om forskarna

Staffan Holmin, MD, PhD, är innehavare av Söderbergska professuren i klinisk neuroimaging vid Karolinska Institutet och överläkare i interventionell neuroradiologi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Johan Lundberg, MD, PhD är verksam som ST-läkare vid neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Han disputerade 2011 vid Karolinska Institutet med Staffan Holmin som huvudhandledare.

Stefan Jonsson, PhD, är professor i materialvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan. Han forskar om sambanden mellan metallers mikrostruktur och deras mekaniska egenskaper. Stefan Jonsson är även forskningsingenjör vid Karolinska Institutet i professor Holmins grupp.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:

Lilian Wikström, VD, telefon 070-453 31 17

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.


Om KI Innovations

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science. Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg. KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i utvecklingsprocessen, från bedömning av potentialen i tidiga upptäckter inom life science fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström