2021-02-25 09:20Pressmeddelande

Stort intresse för KI Innovations mentorprogram

KI Innovations framgångsrika mentorprogram Mentor4Research lockar till sig starka forskare samt framgångsrika mentorer när programmet drar igång i KI Innovations regi för andra gången.

Den 25 februari drar Mentor4Reserach programmet 2021 igång på Karolinska Institutet. Programmet drivs av KI Innovations och är ett samarbete med de strategiska forskningsprogrammen StratRegen och Cancer Research KI.

Tio forskare med inriktning mot cancer och tre forskare med bakgrund från regenerativ medicin deltar i detta nio månader långa program. Varje forskare får en egen mentor samt möjlighet att delta i föreläsningar och workshops med fokus på att få nya insikter, erfarenheter och ny kunskap för att kunna maximera avtrycket från forskningen.

  • Vi har haft väldigt positiva erfarenheter av detta program från tidigare år och intresset år varit ännu större än förra gången. Vi ser framemot ett givande och inspirerande år tillsammans med forskarna och mentorerna. Det är alltid kul att följa deras resa och ta del av dialogen och utbytet som kommer ur en sådant här långsiktigt samarbete, säger Patrik Blomquist, business coach och ansvarig för Mentor4Reserach på KI Innovations.

Mentorerna har många års erfarenhet från ledande roller inom life science-industrin (farma, bioteknik, medicinteknik, riskkapital) och handplockas utifrån varje forskares individuella situation och behov.

  • Jag är väldigt entusiastisk och ser verkligen framemot denna möjlighet att få jobba med en egen mentor samtidigt som man är en del av ett större sammanhang och kan få ta del av andras erfarenheter och tankar kring kommersialisering av forskningsresultat som är en ny inriktning för mig, säger Pernilla Lagergren, professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet.

Deltagande forskare 2021 är:

Pernilla Lagergren, Anna Pasetto, Andrey Alexeyenko, Jonas Fuxe, Greg Nowak, Arnika Kathleen Wagner, Anna Falk, Inderpreet Kaur Sur, Martin Enge, Roberto Gramignoli, Janne Lehtiö, Lukas Orre

Deltagande mentorer 2021 är:

Eric Alhanko, Sara Mangsbo, Catarina Flyborg, Christina Herder, Jessica Martinsson, Johan Raud, Katarina Jansson, Lotta Ljungqvist, Anna Ridderstad Wollberg, Fredrik Dahl, Kristian Tryggvason, Jan-Olov Sandberg, Johan Bondestam.

Vad är Mentor4Reserach

Mentor4Research (M4R) riktar sig till forskare som är intresserade av att lära sig mer om kommersialisering och nyttiggörande av forskning och samarbeta med näringslivet. Det är ett populärt och exklusivt program för forskare som vill bredda sitt tänkande och se vilka möjligheter som finns för den egna forskningen. Den är baserad på ett framgångsrikt koncept utvecklat vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA -Ingenjörsvetenskapsakademien) där programmet bedrevs i över 10 år.


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström
Lilian Wikström
VD
Lilian Wikström
Lilian Wikström, VD KI Innovations, är disputerad biolog från Karolinska Institutet och har erfarenhet av såväl akademi som små och stora läkemedelsföretag.