2020-08-24 09:35Pressmeddelande

Stockholmsföretag med tillväxtpotential delar på 11 miljoner kronor

Fem innovativa småföretag i Stockholmsregionen inom life science-sektorn får dela på totalt 11 miljoner kr. Det är resultatet när Region Stockholm tillsammans med KI Innovations AB och Tillväxtverket satsar ytterligare pengar i utlysningen STHLM Life Scale-Up.

De företag som får dela på finansieringen är Collective Minds Radiology AB, Developerations AB, Pilloxa AB, AnaCardio AB och Digital Diabetes Analytics AB.

Totalt 28 konkurrenskraftiga företag sökte finansiering när Region Stockholm och KI Innovations AB bjöd in små- och mikroföretag i Stockholms län att ansöka om medel som finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Life Scale-Up-programmet står för 50 procent av respektive investering och företagen själva för 50 procent. Varje ansökan uppgick till mellan två och 7,6 miljoner kr.

Bakgrunden till utlysningen är att riskkapitalinvesteringarna i företag inom Life science minskar både i Sverige och i Europa som helhet. De länder, däribland Sverige, som vill vara framgångsrika inom medicinsk forskning och Life Science behöver därför öka sina insatser och hitta nya sätt att hjälpa företag med utvecklingspotential. Genom STHLM Life Scale-Up-utlysningen ska företagen stärkas för att kunna bidra till tillväxt och fler nya jobb i Stockholmsregionen.

”Vi är väldigt glada och stolta över den stora respons som utlysningen har fått. Konkurrensen var väldigt hög och de bolag som beviljats medel via denna satsning bedöms ha goda chanser att bli framgångsrika. Det ska bli spännande att följa dem framåt”, säger Clara Hellner, direktör för forskning och innovation i Region Stockholm.

 

 Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström