2020-11-10 13:10Pressmeddelande

Startups inom life science får skräddarsytt stöd i sin affärsutveckling

Life Science-företaget Molecular Attraction avancerar sin affärsidé genom Catalyzer
Foto: Marcin PlutaLife Science-företaget Molecular Attraction avancerar sin affärsidé genom Catalyzer Foto: Marcin Pluta

Under hösten har nio startups med nya affärsidéer inom bland annat medtech- och hälsobranschen antagits till affärsutvecklingsprogrammet Catalyzer. Programmet är en satsning som Uppsalas företagsinkubator UIC och företagsinkubatorn DRIVE hos KI Innovations anordnar för att stötta teamen med bland annat att utveckla affärsidén och bygga ett konkurrenskraftigt företag.

För tredje året i rad samarbetar UIC och KI Innovations för att tillgodose behovet av att innovationer inom hälsa, medtech, biotech eller pharma ska nå marknaden snabbare. I affärsutvecklingsprogrammet Catalyzer erbjuds deltagare att, genom workshops och seminarier med externa experter, få en ökad insikt och förståelse för bland annat affärsutveckling, finansiering, teambyggande och att integrera hållbarhet i affärsplanen, såväl ekonomisk som social och miljömässig.

Som en tidigt biotechstartup ser vi framemot att få träffa affärsutvecklingsexperter och lära oss mer om resan mot marknad. Vi är också glada över att få ta del av KI Innovations expertis och breda nätverk, säger Aleksandra Gromnicka, projektledare, Molecular Attraction.

 – BrainZell underlättar framtagningen av effektiva läkemedel för hjärnsjukdomar genom att utveckla konstgjorda mänskliga mini-hjärnor som förutsäger läkemedlets effektivitet, bättre än i djurförsök. Vi har tidigare fått stöd genom UICs affärsutvecklingsprogram. Catalyzer hjälper oss att övervinna specifika utmaningar för life science, som exempelvis skydd av immateriella rättigheter och lagstadgade krav, men också att utveckla våra affärskunskaper, individuellt och som team, säger Petra Szeszula, grundare av BrainZell.

Catalyzer riktar sig till startups inom life science och utvalda bolag deltar kostnadsfritt. Programmet pågår i nio veckor. I slutet av programmet får bolagen en granskning av sin affärsplan och möjligheten att pitcha för investerare. Programmet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, KI Innovations och UIC.

–Målet med programmet är att påskynda affärsutvecklingsprocessen och ge bolagen basverktygen för att ta sig vidare och växa, säger Christian Krog-Jensen, affärsutvecklare på KI Innovations och ansvarig för inkubatorn. Vi har under de tre år som vi erbjudit programmet sett ett stort behov hos bolagen och vi har även anpassat programmet för att säkerställa att målen uppnås.

 

Antagna startups i Catalyzer:

  • BrainZell tar fram artificiella mänskliga mini-hjärnor för att hjälpa till att utveckla bättre medicin för hjärnsjukdomar.
  • ITSO Medical utvecklar en introducer avsedd att förbättra de kliniska resultaten inom kateterburen aortaklaffsintervention.
  • Key2Brain driver preklinisk utveckling av nya molekyler och metoder för effektivare målsökning av biologiska läkemedel till hjärnan.
  • AmyloiDia utvecklar en ny metod som kan detektera peptid- och proteinaggregat på enmolekylär nivå och mäta deras storlek och koncentration.
  • Leira Therapeutics tillgängliggör evidensbaserad psykologisk behandling utifrån KBT för individer med adhd, flexibelt i tid och format.
  • Molecular Attraction utvecklar hållbara lösningar för att kontrollera och modifiera insekts- och skadedjursbeteende. Förändrar myggkontrollstrategier för att eliminera myggburna sjukdomar.
  • OMNIOUS/APLEX Bio utvecklar reagens som möjliggör parallelliserad detektion av biomarkörer på ett revolutionerande simpelt och kostnadseffektivt sätt.
  • Stratipath utvecklar AI-baserad precisionsdiagnostik för att förbättra cancerbehandlingsbeslut och -resultat.
  • SeqCure Immunology utvecklar SeqCureNEO, en cellulär immunterapimetod avsedd att bota avancerad cancer.

 

För mer information:

Maria Holmström, kommunikationsansvarig
KI Innovations AB
Tel: 070-764 07 85
E-Post:
maria.holmstrom@kiinnovations.se


Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC (Uppsala Innovation Centre)
Mobil: 070-851 97 04
E-post: 
vedrana.ilic@uic.se

 

 

Om KI Innovations
KI Innovations bedriver innovationskontor och en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global bland världens topp 5 bästa offentliga företagsinkubatorerna. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt UU Invest. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström
Lilian Wikström
VD
Lilian Wikström
Lilian Wikström, VD KI Innovations, är disputerad biolog från Karolinska Institutet och har erfarenhet av såväl akademi som små och stora läkemedelsföretag.