2017-11-22 08:51Pressmeddelande

SMSlivräddare vinnare av årets prestigefyllda Athenapris

null

Sjukvårdens största pris i klinisk forskning går i år till ett projekt från KI Innovations - SMSlivräddare. Athenapriset har instiftats för att lyfta fram behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet som sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet.

Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor och delas ut den 5 december av Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

-Det betyder mycket att få priset, säger Mattias Ringh, en av forskarna bakom projektet, som ser det som ett erkännande för ett viktigt arbete där forskning och utveckling har skett i nära samverkan mellan vård, akademi och näringsliv.

Med den mobila appen SMSlivräddare kan alla som genomgått en utbildning i hjärt-lungräddning rädda liv. Via appen får registrerade livräddare larm i fall ett hjärtstopp inträffat i deras närhet samt instruktioner om var närmaste tillgängliga hjärtstartare finns att hämta.Sedan sommaren 2015 är systemet i drift i Stockholm, i Västra Götaland sedan hösten 2016 och är på väg att införas av landsting i andra delar av landet. Sedan 1 september finns systemet även i Köpenhamn med redan idag ca 15 000 registrerade livräddare

– Om vi använder oss av det här systemet med mobil positionering och utlarmning av frivilliga hjärt-lungräddare så ökar andelen patienter som får hjärt-lungräddning med 30 procent. Om vi dessutom kan öka antalet som får hjälp med en hjärtstartare kan många fler räddas säger Mattias Ringh.

-Vi är självklart väldigt glada och stolta säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations, och tillägger att detta är förutom ett bevis på stark drivkraft från bolaget även visar hur långt man kan komma med bra samarbete kring innovation som i detta fall då KI Innovations och SLL Innovation tillsammans gått in för att stötta forskning som leder till kommersialisering.

- Vi ser här ett utmärkt exempel på vilken innovationskraft det finns inom vården och som stöttas av landstingets Innovationsfond. Vi gläds åt att det numera finns en produkt på marknaden som räddar liv och har så stark utvecklingspotential, säger Annette Alkebo, strateg på SLL Innovation som ansvarar för Stockholms läns landstings Innovationsfond.

Bakom Athenapriset står VINNOVA och Dagens Medicin, Priset stöttas även av Forte, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vetenskapsrådet.

Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryns bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

– Årets vinnande bidrag är mycket intressant, med hög kvalitet på forskningen och med förutsättningar att åstadkomma både nytta för patienter, sjukvård och samhälle, säger juryns ordförande Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa, Vinnova.

Om SMSlivräddare

I projekt SMSlivräddare används mobil positioneringsteknik för att larma frivilliga till misstänkta hjärtstopp som inträffat i närheten för att bistå med hjärt-lungräddning och för att hämta närmaste hjärtstartare. I en vetenskapligt utvärdering har systemet visats öka andelen som fick hjärt-lungräddning med 30% I en framtida studie vill forskarna undersöka om systemet även kan bidra med att öka andel patienter som får hjälp med en hjärtstartare.

Idag deltar mer än >40 000 livräddare i projektet som för närvarande finns i Stockholm och Göteborg. Alla som har utbildning i hjärt-lungräddning kan delta i projektet genom att ladda ned appen SMSlivräddare via App Store eller Google Play.

Forskningsprojektet SMSlivräddare drivs av Centrum för Hjärtstopsforskning vid Karolinska Institutet/Södersjukhuset.

För kontakt med SMSlivräddare:

David Fredman, driftansvarig Heartrunner Sweden AB
Tel: 070-229 78 37

Webb: www.smslivraddare.se

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:
Lilian Wikström, VD, telefon 070–453 31 17
Maria Berner-Holmström, kommunikationsansvarig, telefon 070–764 07 85

KI Innovations AB är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations AB nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stöder den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering.

Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science.


Om KI Innovations

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science. Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg. KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i utvecklingsprocessen, från bedömning av potentialen i tidiga upptäckter inom life science fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström