2016-04-07 06:58Pressmeddelande

QureTech Bio vann 2016 Start-up Slam: Sweden på BIO-Europe Spring

null

QureTech Bio AB, ett företag som utvecklar läkemedel för att bekämpa antibiotikaresistens och infektionssjukdomar, utsågs till vinnare av pitchtävlingen Start-up Slam: Sweden som hölls under BIO-Europe Spring® i Stockholm. I tävlingen, som anordnades av Karolinska Institutet Innovations AB och Johnson & Johnson Innovation, deltog 17 svenska start-ups inom life science, sprungna ur ekosystemet av akademiska inkubatorer.

Alla tävlande presenterade sina företag och innovationer – terapeutiska produkter eller medicintekniska plattformar – på bara tre minuter inför erfarna investerare och potentiella partners.

Fritiof Pontén, VD på QureTech Bio, presenterade företagets utveckling av en ny grupp antibakteriella läkemedel med en unik förmåga att selektivt hindra bakteriers sjukdomsalstrande egenskaper utan att störa den normala bakteriefloran. På så sätt minskas risken för att bakterierna skall utveckla resistens. QureTech Bio arbetar för närvarande med projekt som rör klamydia och tuberkulos.

– QureTech Bio valdes tack vare sin affärsplan, ekonomiska modell och pitch. Alla domarna var mycket imponerade av QureTech Bio. Målet med Start-up Slam var att ge alla företag som var involverade en möjlighet att positionera sitt företag som en attraktiv investering eller samarbetspartner. Jag var mycket imponerad av alla tävlande och den passion och energi som de visade när de kommunicerade visionen för sin verksamhet. Förhoppningsvis kommer relationerna de har byggt under dagen att hjälpa dem att utveckla sina produkter och innovationer, säger Mark Farmery, senior manager för affärsutveckling vid Karolinska Institutet.

– Start-up Slam ger nya entreprenörer möjligheten att presentera sina idéer i ett rum fullt av ledare som har förmågan att bidra till att förbättra den mest lovande forskningen till potentiellt transformativa vårdlösningar. Samarbetet bygger på vårt arbete med många universitet och akademiker runt om i världen för att främja och påskynda innovation från labbet.Vi är glada över att ha hittat nya talanger inom bioteknikindustrin, sade en av domarna tävlingen; Declan Jones, Vice President of Neuroscience Scientific Innovation för Johnson & Johnson Innovation i London.

De 17 företag presenterade sina innovationer till en expertpanel från Karolinska Universitetssjukhuset, Johnson & Johnson Innovation och Industrifonden var: AlzeCure, Alzinova AB, Apoglyx AB, BTB Pharma AB, Emeriti Pharma AB, Helleday Laboratory, LipUm AB, PILA Pharma AB, Biotherapeutics, ExScale Biospecimen Solutions, iCellate Medical AB, ImmuneBiotech AB, Medituner, NeoProteomics, QureTech Bio, Single Technologies och UTIGel.

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.


Om KI Innovations

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science. Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg. KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i utvecklingsprocessen, från bedömning av potentialen i tidiga upptäckter inom life science fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström