2013-10-15 09:24Pressmeddelande

Prisbelönt entreprenör ska sätta fart på topprankat projekt från KI Innovations

null

Ett uppmärksammat projekt från KI Innovations blir högsta vinsten när utmärkelsen A Perfect Entrepreneur delas ut.

Det är Pico Genomics, som utvecklar framtidens fosterdiagnostik, som valts ut att få affärsmässig draghjälp av 2013 års perfekta entreprenör Christina Wahlström, grundare av Mama Mia och pionjär inom privat mödravård.

Kasper Karlsson, en av de ansvariga forskarna på Pico Genomics, är överväldigad:

– Det känns fantastiskt att få den här draghjälpen, säger han.

Utmärkelsen A Perfect Entrepreneur är ett samarbete mellan SEB, A Perfect Guide och Karolinska Institutet Innovations AB. Syftet är att utse en erfaren entreprenör som får hjälpa till att göra affärer av tidiga upptäckter som ännu inte nått ut på marknaden, och i år utgörs priset alltså av projektet Pico Genomics som drivits framåt med stöd av KI Innovations med hjälp av finansiering från VINNOVAs verifieringsprogram.

– Jag är otroligt hedrad att få ta mig an ett topprankat projekt från KI Innovations, säger Christina Wahlström.

Pico Genomics bygger på Kasper Karlssons och Sten Linnarssons forskning vid Karolinska Institutet. Med i projektet är även doktoranden Ellika Sahlin och affärsutvecklaren Leo Hansson.

– Vi utvecklar en ny typ av fosterdiagnostik som är helt utan risker för både mamman och barnet samtidigt som den ger exakta och entydiga testresultat, förklarar Kasper Karlsson, som är oerhört nöjd med valet av entreprenör till projektet.

– En mer perfekt affärskontakt än Christina Wahlström, grundare av Mama Mia och pionjär inom privat mödravård, kunde Pico Genomics knappast ha fått, säger han.

Christina Wahlström beskriver det vinnande projektet som något som alla inom mödra- och förlossningsvården väntat länge på, och hennes viktigaste entreprenöriella råd handlar om mod:

– Man måste våga tro på det man själv tycker är rätt och inte lyssna för mycket på kritiska röster. Det är bättre att misslyckas någon gång och sedan lyckas – än att inte våga pröva och därför aldrig lyckas, säger hon.

Nu ska entreprenör och projektledare tillsammans lägga upp en plan för hur arbetet ska drivas vidare.

– Det här är en fantastisk möjlighet för oss som kommer från forskarvärlden och inte har några större erfarenheter av näringslivet, säger Kasper Karlsson.

Kort om Pico Genomics
Pico Genomics utvecklar en ny metod för att upptäcka kromosomavvikelser vid fosterdiagnostik genom analys av cellfritt DNA (cfDNA). Man har upptäckt att små DNA fragment från fostret går ut i mammans blodomlopp, och dessa fragment kan nu Pico Genomics utnyttja för att diagnosera kromosomavvikelser. Pico Genomics test ger, till skillnad från dagens så kallade KUB-test (KUB = Kombinerat Ultraljud och Biokemi) ett exakt resultat istället för en sannolikhet för kromosomavvikelse. Pico Genomics eliminerar också behovet av de fostervattenprov som annars riskerar att leda till att fostret dör i samband med provtagningen. 

Kostnaden för ett test med Pico Genomics beräknas inte bli högre än kostnaden för ett KUB-test (som i sin tur är betydligt billigare än ett fostervattenprov) vilket möjliggör en betydande effektivisering av vårdens resursanvändning. Med cirka 110 000 årliga födslar i Sverige och 290 000 i Norden är marknadspotentialen mycket lovande.

Kort om Karolinska Institutet Innovations AB
Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.

Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg.

KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i utvecklingsprocessen, från bedömning av potentialen i tidiga upptäckter inom life science fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:
Patrik Blomquist, projektledare, telefon 070-678 60 82


Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.


Om KI Innovations

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science. Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg. KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i utvecklingsprocessen, från bedömning av potentialen i tidiga upptäckter inom life science fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström