2020-05-11 08:37Pressmeddelande

Ny utökad styrelse i KI Holding AB och KI Innovations AB

Styrelseordförande, KI Holding och KI Innovations Styrelseordförande, KI Holding och KI Innovations

KI Holding och KI Innovations AB kraftsamlar genom en gemensam styrelse och stärker upp med tre nya ledamöter och ny styrelseordförande.
De nya ledamöterna är Daniel Forslund, biträdande regionråd i Region Stockholm med lång erfarenhet från Regeringskansliet och VINNOVA. Lisa Sennerby-Forsse, ledamot i Karolinska Institutets konsistorium och tidigare rektor för Sveriges Lantbruksuniversitet och Katarina Bjelke, universitetsdirektör på Karolinska Institutet.  

-  Verksamheten inom Karolinska Institutets holdingbolag är viktig för KI och dess fortsatta innovationskraft. Därför är det glädjande att den nya styrelsen speglar trippel-helix när den är som starkast. Med representanter från näringsliv, akademi och offentlig förvaltning ökar vi förutsättningarna för fortsatt nyttiggörande i regionen, säger valberedningens ordförande tillika nytillträdde ordförande för Karolinska Institutet, Göran Stiernstedt.

-  Jag är stolt och hedrad över att få leda styrelsearbetet inom Karolinska Institutets holdingbolag, säger Annika Andersson, nyvald styrelseordförande. Den nya styrelsens ambition är att aktivt verka för att stärka innovationssystemet i regionen och skapa ett växande och levande Life Science-kluster.

KI Holding och KI Innovations har tidigare haft separata styrelser med delvis samma ledamöter. I och med sammanslagningen kommer det att bli en mer integrerad, sömlös och effektiv process. 

Holdingbolagets verksamheter sitter tillsammans i den nya co-workingmiljön som fått namnet A Working Lab Innomedicum.

-  Detta är en helt ny miljö som är väldigt gynnsam och inspirerande för Holdingbolaget, säger Hans Möller, VD på KI Holding. Byggnaden är en central mötesplats för innovation inom life science där studenter, forskare, besökare, företagare och start up-bolag kan sammanstråla mitt på Campus Solna.

KI Innovations har i över 20 år skapat affärer ur forskning inom life science. Genom kvalificerad affärsutveckling och supportfunktioner i olika steg får forskare hjälp genom hela kommersialiseringsprocessen. Nu förstärks styrelsen i KI Innovations med krafter från både regionen, näringslivet och akademin vilket Lilian Wikström, VD på KI Innovations ser som en fantastisk möjlighet för att man inom regionen skall kunna bygga ett starkt och högkvalitativt innovationssystem.

Daniel Forslund är biträdande regionråd för Liberalerna i Region Stockholm och ordförande för Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott och vice ordförande för Forskningsberedningen. Daniel har idag ansvar för att leda regionens arbete med centrala framtidsfrågor som innovation, digitalisering, eHälsa, medicinteknik, hälsodata och Life Science.

 

En av de nya ledamöterna i styrelsen, Lisa Sennerby-Forsse, är docent och tidigare adjungerad professor i växtfysiologi vid SLU. Hon var under åren 2006–2015 rektor vid SLU. Hon är för närvarande ordförande i Rådet för Evidensbaserad Miljöanalys vid Formas, ledamot (vice ordförande) i konsistoriet på KI, vice ordförande i Skogsstyrelsens styrelse, styrelseledamot i Skogssällskapet AB samt styrelseledamot i Mistra programmet SeedBox vid Linköpings universitet. 

 

Katarina Bjelke, som idag är universitetsdirektör på KI kommer närmast från tjänsten som universitetsdirektör på Uppsala Universitet. Hon har en tandläkarexamen från 1989 och disputerade i neuroanatomi 1997 vid Karolinska Institutet. Katarina var tidigare departementsråd och chef vid forskningspolitiska enheten vid utbildningsdepartementet.

 

Ordförande är Annika Andersson, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Annika har lång erfarenhet från svenskt näringsliv och finansbranschen bland annat från Fjärde AP-fonden som ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet. Annika var tidigare styrelseledamot och vice ordförande i Karolinska Institutets styrelse. Annika arbetar idag med styrelseuppdrag i såväl större noterade bolag som mindre entreprenörsdrivna start-up-bolag.

 

Övriga ledamöter i KI Holdning och KI Innovations styrelse är Sofia Heidenberg, senior rådgivare och serieentreprenör inom affärsutveckling, kommunikation och varumärkesbyggande med lång erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv samt tidigare ledamot av Karolinska Institutets styrelse. Sofia Heidenberg driver idag det egna bolaget Proud Communication AB.  Eugen Steiner, läkare och doktor i medicinsk vetenskap (klinisk farmakologi) vid Karolinska Institutet med över 30 års erfarenhet som ledare och styrelseledamot inom olika life-science bolag såväl noterade som onoterade. Dessförinnan var han läkare vid Karolinska Sjukhuset (Huddinge) och forskare vid Karolinska Institutet.

 

Bägge ledamöterna har tidigare suttit i KI Holdings styrelse men tar nu även plats i styrelsen för KI Innovations AB.

 

För kontakt med KI Holding AB:

Annika Andersson, styrelseordförande KI Holding AB och KI Innovations AB, telefon 076-134 38 86

Hans Möller, Koncernchef KI Holding AB, telefon 073 -917 29 47

 

För kontakt med KI Innovations AB:

Lilian Wikström, VD, telefon 070-453 31 17   


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström