2021-04-13 10:37Pressmeddelande

KI Innovations välkomnar Michael Akhras och stärker därmed sitt stöd till forskare i gränssnittet akademi, vård och industri.

Michael AkhrasMichael Akhras

KI Innovations stärker upp sitt innovationsstöd genom att anställa Michael Akhras, disputerad inom biokemi och genetik från KTH och Stanford University, samt erfarenhet från affärsutveckling med en internationell och nationell bakgrund inom gränssnittet akademi, vård och industri.

På KI Innovations kommer Michael att agera som businesscoach med fokus på inkubatorn, samt att vidareutveckla programmet tillsammans med kollegorna på KI Innovations.

        - Vi är glada över att få in Michael som har lång erfarenhet, bred kompetens och ett stort engagemang för life science och företagsamhet både nationellt och internationellt. Vi ser ett växande intresse av innovation och samhällsnytta bland forskarna inte bara på Karolinska Institutet utan nationellt i Sverige och vi måste möta upp och erbjuda det stöd som krävs för att innovationerna skall kunna ombildas till verklig nytta för samhället, säger Lilian Wikström, vd på KI Innovations.

Michael Akhras kommer närmast från rollen som verksamhetsutvecklare på SciLifeLab Clinical Genomics. Där var han medgrundare till det nationella "Genomic Medicine Sweden (GMS)" initiativet som uppstod 2016/2017 och var med och skapade utformningen av programmet. Under de senaste åren på GMS ledde Michael gruppen Innovation och företagssamverkan. Parallellt organiserade Michael den populära akademiska utbildningsserien “Clinical Talks” under 4 säsonger, med ett 60-tal inbjudna talare.

Michael har över 15 års arbetslivserfarenhet från life science-industrin med inriktning på tekniska lösningar inom genetisk- och molekylärdiagnostisk. Han har jobbat både nationellt och internationellt, med mer än 5 år på Stanford Universitetet. Intresset har legat på gränsöverskridande satsningar inom akademi, forskning och industri. Han har även varit delaktigt i akademiska startups, senast som medgrundare och vd för Strike Pharma.


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström