2018-11-26 09:01Pressmeddelande

KI Innovations investerardag lockade rekordstor publik

null

Ett tjugotal investerare var med på KI Innovations investerardag 2018 där life science-bolag från KI Innovations får hjälp att hitta finansiering och skapa relationer.

Torsdag den 22 november 2018 var det dags för KI Innovations årliga investerardag, DRIVE Investor DAY, på KI campus i Solna. Syftet är att hjälpa KI Innovations inkubatorbolag att hitta finansiering och skapa relationer.

Företagen har affärsidéer med potential att förbättra livet för många människor runt om i världen, de sår frön till framtida tillväxtbolag, och i år har fler investerare än någonsin tidigare anmält intresse över att få träffa bolagen.

– Intresset för investerardagen var väldigt stort och ett 20-tal investerare med olika inriktning lyssnade på företagens pitchar och diskuterade med bolagen, säger Christian Krog-Jensen, ansvarig på företagsinkubatorn DRIVE på KI Innovations.

– Det är glädjande att se att vi har så konkurrenskraftiga idéer och entreprenörer i vår företagsinkubator. Life science har ju potentialen att både skapa stora värden för investerarna och underlätta livet för en mängd människor, säger Lilian Wikström, VD för KI Innovations.

Våra bolag som var på plats på investerardagen:

MindMend AB: The mental e-health platform for providing psychological treatment and digitalization to increase production capacity for health care providers."

Sigrid Therapeutics AB: Preventing metabolic disease

Prognostix AB:  Develops e-health decision support tools based on AI, check out www.pathfx.org!

Attgeno AB: Supernitro - New Unique Drug Against Acute Pulmonary Hypertension

Apirays AB: Save time and patient inconvenience in infections treatment

Developeration AB: Developing a new device for surgical treatment of hemorrhoids. The new method will give better result, less complications and lower the treatment cost by 70%.

NothernLight Diagnostics AB: Shortcut to effective antidepressant treatment.

Gesynta Pharma AB: Developing combined anti-inflammatory and vasodilatory treatments for microvascular disease in chronic inflammatory disorders.

QuiaPEG AB: Uni-Qleaver - your choice for half-life extension

Medify AB: Empowering healthcare professionals

– Det är en väldigt stark uppställning av bolag och en bredd som är intressant, säger Henrik Jacobson från JNE Invest, som var med på investerardagen för första gången. Jag var speciellt imponerad av uppslutningen både gällande antalet bolag på plats men även antalet investerarkolleger fortsätter Henrik.

Även Annika Andersson, styrelseordförande i KI Innovations AB var imponerad.

­– Här samsas flygfärdiga bolag som redan har hittat investerare och nyare bolag som förstås har mycket kvar att bevisa, men som har lösningarna och drivet att lyckas. Den här dynamiken tilltalar investerarna som ofta letar efter både små investeringar och större investeringsåtaganden.

För mer information:
Maria Holmström, Kommunikationsansvarig

KI Innovations

Tel: 070-764 07 85

E-post: maria.holmstrom@kiinnovations.se

Om KI Innovations

KI Innovations är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.


Om KI Innovations

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science. Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg. KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i utvecklingsprocessen, från bedömning av potentialen i tidiga upptäckter inom life science fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström