2020-11-02 13:15Pressmeddelande

KI Innovations inkubator växlar upp med intag av nya bolag.

KI Innovations fick fortsatt förtroende som excellent inkubator från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova för 2020–2022 och som ett resultat av detta välkomnas ytterligare sex nya bolag.

     - Beslutet om fortsatt förtroende och utökat stöd för inkubatorn kommer väl till pass i detta särskilt utsatta läge som startup bolagen befinner sig i just nu i och med Corona pandemin, säger Lilian Wikström, vd på KI Innovations. Att utses som excellent inkubator är en kvalitetsstämpel för verksamheten och ett bevis på att KI Innovations uppfyller Vinnovas kriterier i nationell konkurrens. Även en stor del av bolagen i inkubatorn genomlystes i samband med den nya utlysningen och vi är otroligt stolta över de bolag vi jobbar med som gör en fantastisk insats för samhällsnyttan. Nu ser vi fram emot att välkomna nya ivriga och drivna entreprenörer för att gemensamt jobba för att stärka framtidens hälso- och sjukvård, fortsätter Lilian.

    - Att det finns ett stort behov bland startupbolag att få hjälp och stöttning för att nå marknad är väldigt tydligt och vi är glada över att kunna ta in fler bolag. Jag är extra glad över att se utvecklingen kring de globala hållbarhetsmålen som bolagen i denna antagningsomgång har lagt stor tyngd vid, säger Christian Krog-Jensen, affärsrådgivare på KI Innovations och ansvarig för Life science fokuserade företags inkubatorn DRIVE. Detta är något som vi satsat mycket på också som vi kommer följa upp och jobba vidare med under tiden i inkubatorn.

Bland de 23 bolag som redan tar del av KI Innovations inkubatorprogram hittar vi till exempel Cartana, Sigrid Therapeutics, Gesynta Pharma, Digital Diabetes Analytics och, Moligo Technologies.  Nu stärker vi upp med bland annat ett bolag som inriktar sig på tidig detektion av Alzheimers och ett bolag som strävar efter att tillgängliggöra evidensbaserade psykologiska behandlingar.

De sex nya bolagen som antagits är:

AmyloiDia: Amyloidia utvecklar en ny metod som kan detektera peptid- och proteinaggregat på enmolekylär nivå och mäta deras storlek och koncentration. AmyloiDia fokuserar på karakterisering av läkemedel inom amyloidfältet.

Leira Therapeutics: Leira drivs av visionen att tillgängliggöra evidensbaserad psykologisk behandling utifrån KBT för individer med adhd, flexibelt i tid och format. Ledorden är att erbjuda kvalitativ behandling där och när individen behöver det, genom en mix av face-to-face-, digitala och självhjälpsbaserade insatser via internet.

Molecular Attraction: Molecular Attraction är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar hållbara lösningar för att kontrollera och modifiera insekts- och skadedjursbeteende. Molecular Attraction möjliggör nya myggkontrollstrategier för att eliminera myggburna sjukdomar.

Omnious Nanobioscienes/APLEX Bio: APLEX Bio utvecklar reagens som möjliggör parallelliserad detektion av biomarkörer på ett revolutionerande simpelt och kostnadseffektivt sätt. Teknologin kommer kunna möjliggöra betydligt enklare och snabbare genuttrycksanalys direkt i vävnad jämfört med vad som är möjligt idag.

Stratipath: Rätt behandling för varje patient. Stratipath utvecklar AI-baserad precisionsdiagnostik för att förbättra cancerbehandlingsbeslut och resultat.

SeqCure Immunology: SeqCure Immunology utvecklar SeqCureNEO, en cellulär immunterapimetod avsedd att bota avancerad cancer. Metoden bygger på att en skräddarsydd och högpotent cellprodukt som tillverkas utifrån varje patients unika tumörmutationer. Cellerna återförs sedan till patienten och skapar en immunreaktion mot tumören. 

I inkubatorprogrammen stöttas uppstartsbolag inom life science i en inkubatorprocess som innefattar flera års affärscoachning, utbildning och utveckling. Som en del av processen erbjuds även tillgång till kontakter inom expert-, affärs- och finansnätverk och dessutom med ökad kontaktyta till vården inom Region Stockholm.

För mer information om DRIVE:

Christian Krog-Jensen, ledare för inkubatorn DRIVE

E-post: christian.krog-jensen@kiinnovations.se


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström
Lilian Wikström
VD
Lilian Wikström
Lilian Wikström, VD KI Innovations, är disputerad biolog från Karolinska Institutet och har erfarenhet av såväl akademi som små och stora läkemedelsföretag.