2014-04-03 08:07Pressmeddelande

KI Innovations förstärker för snabbare affärsnytta av cancerforskarnas arbete

null

KI Innovations förstärker organisationen och engagerar Mats Ferm, disputerad immunolog med gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling.

Hans uppdrag fokuseras helt på cancerområdet och rekryteringen är direkt kopplad till det samarbetsavtal som KI Innovations tecknat med StratCan – det strategiska forskningsområdet inom cancer vid Karolinska Institutet.

– Cancerforskningen vid KI håller världsklass och jag ska hjälpa forskarna att identifiera affärsmässiga möjligheter i de många projekt som pågår. Det ska bli otroligt spännande, säger han.

Bakgrunden till satsningen är att cancerområdet är ett av de Strategiska Forskningsområden som Karolinska Institutet fått finansiering av Vetenskapsrådet för, där det också behövs särskilda insatser för att forskarnas arbete ska omsättas i konkret samhällsnytta. Där får KI Innovations en central roll – jämförbar med den inom de strategiska forskningsprogrammen för diabetes och neurovetenskap.

Mats Ferm är biolog och disputerade inom tumörimmunologi vid Karolinska Institutet 1992. Det nya uppdraget för honom nu tillbaka till starten på den vetenskapliga karriären inom cancerforskningsfältet.

Under 20 år arbetade han med läkemedelsforskning och tidiga kliniska prövningar på Astra Zeneca. Mats Ferms erfarenhet omfattar även områden som neurologi och neuroinflammation.

Nu kommer han att dela sin tid mellan KI Innovations och egen konsultverksamhet. Tillsammans med en tidigare kollega har han också startat ett forskningsbolag med projekt i tidig utveckling.

Mats Ferm ska med sin breda bakgrund ge strategiska råd och hjälpa forskarna att se potentiella affärsmöjligheter i sin projektverksamhet. Han kan samtidigt bistå med praktiskt stöd när det gäller möten och samarbeten samt identifiera möjligheter för finansiellt stöd.

– Min erfarenhet från läkemedelsindustrin gör att jag tror att jag verkligen kan bidra med viktig kompetens, säger han. Jag hoppas jag kan fungera som en katalysator för forskarna i en strävan att få ut ännu mer samhällsnytta från deras forskning. Då kan det här bli en verkligt lyckosam korsbefruktning.

Satsningen görs i en tid av stark framtidstro för KI Innovations. Externa investerare satsar allt mer pengar i projekten samtidigt som antalet inlämnade patent har flerdubblats. Även Vinnova och ALMI förstärker stödet för att skapa affärer från pågående forskning.

Lilian Wikström, vd på KI Innovations, har all anledning att vara nöjd:

– Med bred och lång erfarenhet från olika forskningsprojekt och ledande roller på ett av de stora läkemedelsbolagen stärker Mats Ferm våra möjligheter att både öka kontakterna med cancerforskarna vid Karolinska Institutet och med viktiga aktörer i näringslivet, säger hon.

För kontakt med Karolinska Institutet Innovations AB:
Lilian Wikström, VD, telefon 070-453 31 17
Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.


Om KI Innovations

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science. Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg. KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i utvecklingsprocessen, från bedömning av potentialen i tidiga upptäckter inom life science fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström