2019-09-24 08:47Pressmeddelande

KI Innovations firar 25th Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting med stort symposium kring digitala innovationer inom hälsa

Dagens talare: Björn Nordlund (KI&KUH), Rikard Wedin (KI&KUH), Anders Nordell, Olle Ljungqvist (KI), Linus Kullänger (KI)Dagens talare: Björn Nordlund (KI&KUH), Rikard Wedin (KI&KUH), Anders Nordell, Olle Ljungqvist (KI), Linus Kullänger (KI)

Intresset för innovation och hälsa är större än någonsin när Karolinska Institutet firar 25 års samarbete med Mayo Clinic, ett av världens mest prestigefyllda sjukhus. I årets jubileumsprogram återfinns ett eminent symposium kring digitala innovation inom hälsa som leds av Dr Martin Schalling (KI) och Dr Lilian Wikström (KI Innovations)

– Att innovation med inriktning digital hälsa har fått ett så stort utrymme under dessa två dagar visar på hur viktigt det är att stötta den digitala utvecklingen för att hjälpa till att lösa problem i vården, säger Lilian Wikström, VD på Karolinska Institutet Innovations.

Just nu pågår 25th Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Inom ramen för konferensens innovationsprogram ligger fokus på digital hälsa, ett område som växer med rekordfart och som blir allt viktigare för att förbättra hälsovården framöver.

Årets innovationssymposium med fokus på digitala innovationer inom hälsa har lockat en rekordpublik. Under de timmar som innovation lyfts fram hörs flera bolag med ena foten inom forskning på Karolinska Institutet och andra inom innovation och kommersialisering, däribland Collective Minds Radiology, MediTuner, Care to Translate, Encare och PathFx.

Den första gemensamma konferensen för 25 år sedan fokuserade på forskningsprojekt inom diabetes och metabolism, men samarbetet har, under åren som gått, utvecklats från att endast fokusera på framgångsrika forskningsprojekt till att även inkludera unika samarbeten inom innovation och utbildning.

–  Detta är ett unikt och värdefullt samarbete. Det är inspirerande att, trots både tids- och avståndsskillnad, se det stora utbyte av kunskap och idéer som kommer från de samarbeten som initieras. Målet för varje medicinsk forskare måste vara att forskningen kommer patienterna till nytta och där fyller innovationsarbetet en mycket viktig roll, säger professor Sophie Erhardt, KI:s akademiska koordinator för samarbetet med Mayo Clinic.

­– För oss på KI Innovations är det extra glädjande att vi i år har ett symposium med fokus på innovation som ligger utanför de parallella sessionerna, säger Lilian Wikström, som tillsammans med Martin Schalling är ansvarig för innovationssymposiet. Vi är även stolta över att få presentera några av de innovativa bolag inom digital hälsa vi haft förmånen att arbeta med på KI Innovations, fortsätter Lilian.

Mer information och hela programmet kan laddas ned här.Om KI Innovations

Karolinska Institutet Innovations AB – en del av Karolinska Institutets innovationssystem. KI Innovations AB nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stöda den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. KI Innovations AB är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström