2024-06-13 06:30Pressmeddelande

KI Holding AB och KI Innovations AB presenterar ny styrelse

KI Holding AB

 

KI Holding och KI Innovations AB gör förändringar i den gemensamma styrelsen och tar in tre nya ledamöter för att ytterligare stärka upp och binda ihop verksamheterna inom koncernen.
De nya ledamöterna är Per Samuelsson, partner på HealthCap, Rickard Sandberg, professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet, och Stephanie Tigerschiöld, läkare och medgrundare till Square One Stockholm.

 

  • Valberedningen har strävat efter att komplettera styrelsen med kompetenser som är viktiga för den fortsatta utvecklingen av KI:s innovationsstöd. Vi har velat stärka kompetensen inom riskkapitalplaceringar inom Life Science, och också velat föra in perspektiv från KI:s forskningsverksamhet samt erfarenheter från nätverksorganisationer och innovationsfrämjande arbete. Med Per, Rickard och Stephanie är jag säker på att vi har hittat rätt”, säger Sarah McPhee, valberedningens ordförande och ledamot av KI:s konsistorium.
  • Som styrelseledamot är jag mycket glad över att välkomna de tre nya ledamötena till KI Holding. De tillför alla tre viktiga perspektiv som kommer att skapa de bästa av förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av våra verksamheter. Manegen är krattad och jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med de positiva möjligheterna men även utmaningar vi står inför”, säger Björn O. Nilsson, styrelseordförande.

KI Holding och KI Innovations har sedan 2020 haft en gemensam styrelse med syftet att förvalta hela koncernens gemensamma vision i en mer integrerad, sömlös och effektiv process. 

  • Karolinska Institutet strävar efter excellens på alla områden, och vår världsledande forskning behöver matchas med ett världsledande innovationsstöd. Jag är därför väldigt nöjd med den styrelsesammansättning för KI Holding AB vi nu har beslutat. Jag blir lite extra glad över att Prof. Rickard Sandberg, en av våra ledande forskare som också startat flera bolag, och därmed är väl förankrad i innovationsstödet på KI, valde att tacka ja till uppdraget”, säger Prof. Martin Bergö, prorektor på Karolinska Institutet och ledamot av valberedningen.

KI Holding AB är ett statligt ägt bolag över vilket Karolinska Institutet utövar ägarstyrningen. KI Holding tillhandahåller ett sammanhållet innovationsstöd för nyttiggörande av forskning genom kommersialisering. Det spänner över pre-kommersiellt innovationsstöd till forskare, studenter och anställda, investeringar i bolag sprungna ur KI:s verksamhet, företagsinkubation samt event och nätverksaktiviteter för utveckling av det lokala innovationsekosystemet. Verksamheten bedrivs i en koncern med två dotterbolag – KI Innovations AB och KI Science Park AB.

Styrelsen för KI Holding AB är även styrelse för KI Innovations AB, och utgörs av Björn O. Nilsson (ordförande), Clara Hellner, Ketil Widerberg, Ingemar Petersson, Per Samuelsson, Rickard Sandberg och Stephanie Tigerschiöld

KI Innovations har i över 20 år skapat affärer ur forskning inom life science. Genom kvalificerad affärsutveckling och supportfunktioner i olika steg får forskare hjälp genom hela kommersialiseringsprocessen. Nu förstärks styrelsen i KI Innovations med krafter från både riskkapital, näringslivet och akademin vilket Johan Weigelt, VD på KI Innovations ser som en fantastisk möjlighet för att man skall kunna bygga ett starkt och högkvalitativt innovationssystem som stöttar forskare på resan mot samhälls- och patientnytta.

För kontakt med KI Holding AB:

Björn O. Nilsson, styrelseordförande KI Holding AB och KI Innovations AB, telefon: +46 70-218 15 00

 

Johan Weigelt Koncernchef KI Holding AB, telefon: +46 73-030 29 78


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström