2022-05-24 06:45Pressmeddelande

Karolinska Institutet Holding får ny styrelse

Björn O Nilsson, styrelseordförande KI Holding och KI InnovationsBjörn O Nilsson, styrelseordförande KI Holding och KI Innovations

KI Holding och KI Innovations AB presenterar sin nya styrelse med två nya ledamöter och ny styrelseordförande.
Björn O Nilsson, före detta landshövding i Norrbottens län tar över som styrelseordförande och de nya ledamöterna är Clara Hellner, forsknings- och innovations direktör i Region Stockholm och Ketil F. Widerberg, vd för Oslo Cancer Cluster.

-  Jag är stolt och hedrad över att få leda styrelsearbetet inom Karolinska Institutets holdingbolag, säger Björn O. Nilsson, nyvald styrelseordförande. KI Innovations har en fantastik och väl etablerad innovationsverksamhet. Jag tror att den fortsatta utvecklingen är en balans mellan kontinuitet i de fina program som finns och fortsatt utveckling i enlighet med ägarens (KI) riktlinjer för verksamheten. Jag ser mycket fram emot att sätta mig in mer i den imponerande verksamheten.

KI Innovations har som tidigare gemensam styrelse med KI Holding vilket ger en mer integrerad och effektiv process. 

-  Det är mycket glädjande att vi lyckats knyta Björn O. Nilsson till oss som vår nya styrelseordförande i både KI Holding och KI Innovations. Det stärker våra förutsättningar att vara en framträdande innovationsstödjande aktör inom Life Science, säger Hans Möller, Vd för KI Holding.

KI Innovations har i över 20 år skapat affärer ur forskning inom life science. Genom kvalificerad affärsutveckling och supportfunktioner i olika steg får forskare hjälp genom hela kommersialiseringsprocessen. Nu förstärks styrelsen i KI Innovations med ny och utvidgad kunskap och kompetens, en fantastisk möjlighet för att man inom regionen skall kunna bygga ett starkt och högkvalitativt innovationssystem.

Ketil F. Widerberg, har cirka 20 års erfarenhet från life science och mjukvaruindustrin. Sedan 2014 har Widerberg varit verkställande direktör för Oslo Cancer Cluster, ett onkologiskt forsknings- och industrikluster. Widerbergs utbildningsbakgrund sträcker sig från preklinisk medicinsk skola till managementstudier. Han har också en MBA från University of Cambridge.

Clara Hellner är klinisk specialist och adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri. Sedan dess har hon varit verksam inom forskning och utbildning vid KI i kombination med kliniska åtaganden. 2008-2011 utnämndes hon till dekanus för forskarutbildning vid Karolinska Institutet. Idag är hon Forsknings- och Innovationsdirektör i Region Stockholm.

Ordförande är Björn O. Nilsson har en gedigen meritlista med avstamp i studier och en doktorsgrad i biokemi vid KTH i Stockholm. Björn Nilsson har en rad uppdrag inom akademi och forskningsstiftelser. Han är sedan 2017 styrelseordförande i Swedish Young Academy Foundation, sedan 2017 styrelseordförande i Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), 2019 - april 2021 ordförande i Hushållningssällskapet Norrbotten / Västerbotten och sedan 2017 ordförande i forskningscentrumet CellNova vid Kungl. Tekniska Högskolan (KTH).

Omvalda ledamöter

Övriga ledamöter i KI Holdning och KI Innovations styrelse är Sofia Heidenberg, senior rådgivare och serieentreprenör inom affärsutveckling, kommunikation och varumärkesbyggande. Ledamot i Karolinska Institutets styrelse 2016 – 2020. Sofia Heidenberg driver idag det egna bolaget Proud Communication AB.  

Lisa Sennerby Forsse, är fd rektor för SLU under tiden 2006–2015. Hon är docent och tidigare adjungerad professor i växtfysiologi vid SLU. Hon är för närvarande ordförande i Rådet för Evidensbaserad Miljöanalys vid Formas, ledamot (vice ordförande) i konsistoriet på KI, vice ordförande i Skogsstyrelsens styrelse, styrelseledamot i Skogssällskapet AB samt styrelseledamot i Mistra programmet SeedBox vid Linköpings universitet.

Katarina Bjelke, som idag är universitetsdirektör på KI kommer närmast från tjänsten som universitetsdirektör på Uppsala universitet. Hon har en tandläkarexamen från 1989 och disputerade i neuroanatomi 1997 vid Karolinska Institutet. Katarina var tidigare departementsråd och chef vid forskningspolitiska enheten vid utbildningsdepartementet.

För kontakt med KI Holding AB:

Hans Möller, Koncernchef KI Holding AB, telefon 073 -917 29 47

För kontakt med KI Innovations AB:

Lilian Wikström, VD, telefon 070-453 31 17 
Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström