2021-10-15 11:26Pressmeddelande

Jämställt när KI Innovations välkomnar fyra nya bolag till inkubatorn.

Teamen bakom de nyintagan DRIVE bolagen 2021Teamen bakom de nyintagan DRIVE bolagen 2021

Efter fokuserade insatser för att uppmuntra till mer jämställt ansökningsunderlag kan KI Innovations glädjas åt ett ovanligt starkt år för kvinnliga entreprenörer 2021. Årets intagning till inkubatorn resulterade i lika många kvinnliga och manliga VDar bland de nyintagna bolagen.

KI Innovations har arbetat hårt med att stärka verksamheten och bygga upp ett högkvalitativt inkubatorprogram inom life science under flera år och har under 2021 satsat extra på att stärka attraktionskraften bland kvinnliga entreprenörer. Årets antagning har visat ett tydligt resultat av detta jobb. Det var ett stort tryck på antagningen och bland de många bra bolag som sökte syntes ett tydligt ökat kvinnligt inflytande.  Av de fyra bolagen som nu tas in i inkubatorn har hälften en kvinnlig VD. Nu är målet att integrera bolagen och teamen med den övriga portföljen och på så sätt accelerera deras utveckling tillsammans och hjälpa dem vidare på sin resa mot unika affärsmöjligheter.

-     Till de 21 bolag som idag får ta del av det stöd som KI Innovations erbjuder inom ramen för sin inkubatorverksamhet kan vi nu med glädje lägga till bland annat några bolag som jobbar med molekylära metoder vilket bidrar till en intressant helhet i KI Innovations portfölj säger Elin Almstedt, businesscoach på KI Innovations med inriktning på inkubatorn.

De fyra nya bolagen som antagits är:

Oppioo AB är en digital plattform som stödjer cancerpatienter att planera och utföra fysisk aktivitet i kombination med sin behandlingsplan i syfte att öka välmående och minska rehabiliteringstiden. Oppioo verkar för att patientens egen monitorerade data blir en del av vården. 

3N Bio AB har utvecklat en ny teknik som möjliggör snabb karaktärisering av hur ett läkemedel interagerar med mikrobiomet. 3N Bio erbjuder denna tjänst för att snabba på upptäckten av antimikrobiell resistens och för att möjliggöra identifiering av ämnen som kan påverka mikrobiomet.

Countagen AB utvecklar en skräddarsydd "plug-and-play" - lösning, för genredigering, för att effektivisera de för närvarande tidskrävande arbetsflödena. Detta för att möjliggöra och ytterligare påskynda forskning och utveckling inom området genredigering.

Basic Genomics AB utvecklar innovativ metodik för forskning inom livsvetenskaperna som möjliggör kostnadseffektiv karaktärisering av långa RNA molekyler i stora antal enskilda celler och vävnader.

-     Målet med vår verksamhet är att hitta tidiga bolag som har en värdeskapande verksamhet, en tydlig riktning och ett driv men som saknar den affärsmässiga kunskapen som krävs för att ta projektet vidare mot marknad och där KI Innovations kan göra verklig skillnad, säger Christian Krog-Jensen, ansvarig för inkubatorn på KI Innovations.

 KI Innovations inkubator stöttar uppstartsbolag inom life science i en inkubatorprocess som innefattar flera års affärscoachning, utbildning och utveckling. Som en del av processen erbjuds även kontaktförmedling mellan bland annat entreprenörer och experter, investerare och forskare.

För mer information om DRIVE:

Christina Krog-Jensen,  

E-post: christian.krog-jensen@kiinnovations.se

 

Bolagen

Oppioo: team@oppioo.com

Basic Genomics: basicgenomics@protonmail.com

3N Bio: huchsus@gmail.com

Countagen: felix@countagen.com


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström
Lilian Wikström
VD
Lilian Wikström
Lilian Wikström, VD KI Innovations, är disputerad biolog från Karolinska Institutet och har erfarenhet av såväl akademi som små och stora läkemedelsföretag.