2021-04-21 06:28Pressmeddelande

Gunnar Johanson – en av Sveriges nya superentreprenörer.

Gunnar Johanson Gunnar Johanson

Gunnar Johanson är i år en av tio nytänkande entreprenörer som i stenhård konkurrens får ta emot ÅForsk Entreprenörsstipendium.

Priset består av ett forskningsstipendium på 200 000 kronor som syftar till att stötta forskaren att vidareutveckla sin affärsidé. Priset som årligen delas ut under Sveriges innovationsriksdag kommer i år att delas ut digitalt idag, onsdagen den 21 april.

 

Gunnar Johansons och företaget Evaqvents affärsidé handlar om en ventilationsmetod för hantering av kemiska risker. Sjöfartscontainrar anländer med höga nivåer av farliga flyktiga kemikalier och cancerframkallande ämnen i den inre luften. Detta utgör en allvarlig hälsorisk vid inspektion och urlastning. Tekniken bakom innovation är enkel och kostnadseffektiv och gör det möjligt att innan urlastning snabbt ventilera containrar från farliga ämnen utan att behöva öppna dörrarna. Men en timmes förventilering minskar personalens exponering för farliga ämnen till cirka en tiondel.

-   Vi är mycket glada över att vara en av tio så kallade superentreprenörer säger Gunnar Johanson och kollegan Urban Svedberg. Detta bekräftar att vi, med vårt fokus på hållbarhet och miljö, är på rätt spår. Det ger oss en möjlighet att komma ett steg vidare med vår produkt vilket på sikt bidrar till förbättrad arbetsmiljö för ett stort antal människor.

 

-  Vi är självklart väldigt glada och stolta över Gunnar Johanson och hela teamet, säger Peter Löwenhielm, businesscoach på KI Innovations, och tillägger att Evaqvent är ett gott exempel på hur forskning kan omsättas till en sinnrik innovation.

 

Åforsk Entreprenörsstipendium

ÅForsk vill stimulera och göra det möjligt för ambitiösa entreprenörer med drivkraft att ta sina idéer till nästa nivå. ÅForsk Entreprenörsstipendium är ett erkännande och ett stöd riktat till entreprenörer med ambition och förmåga att stärka svensk innovationskraft, säger Anders Snell, verkställande ledamot i ÅForsk i en artikel som SISP, Swedish Incubators and Science Parks har publicerat.


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström