2019-10-10 04:55Pressmeddelande

Gemensamma satsningar stärker startups inom life science

Foto: Entreprenörer antagna till CatalyzerFoto: Entreprenörer antagna till Catalyzer

Ett tiotal nya startups med innovativa affärsidéer har blivit antagna till affärsutvecklingsprogrammet Catalyzer som företagsinkubatorn KI Innovations och Uppsalas företagsinkubator UIC anordnar. Under fem veckor kommer entreprenörerna bland annat att arbeta med att utveckla affärsidén och bygga ett konkurrenskraftigt företag. KI innovations och UIC samarbetar för att tillgodose behovet av att innovationer inom life science ska nå marknaden snabbare.

 

 

Tillsammans med UIC identifierade vi ett behov av ett entreprenörskapsprogram fokuserat på hälsa och life science och jag är väldigt stolt över att i samarbete med UIC nu kunna erbjuda det för inkubatorbolag i Sverige. Programmet är intensivt med fokus på det egna bolaget, säger Charlotta Dahlborg, Business Coach på KI Innovations

 

Catalyzer riktar sig till startups inom hälsa och life science. Genom workshops och seminarier med externa experter ger programmet deltagarna en ökad insikt och förståelse för bland annat affärsutveckling, omvärldsbevakning, finansiering och avtal.

 

– Jag har fått en bra överblick över utmaningarna inom life science och programmet är ett snabbt sätt att ta till sig nya kunskaper. Det blir en bra boost för att öka tempot och kommer hjälpa oss att växa fortare, säger Lars Cederblad, grundare på Digital Diabetes Analytics.

 

– Det är spännande att höra hur andra bolag med nära koppling till forskning navigerar och lägger upp sin plan. Något som hittills har varit väldigt bra är att jag klargjort vilka kompetenser jag behöver i företaget framöver, säger Nina Ottosson, grundare på Moltic Pharma.

 

 

Antagna startups i Catalyzer:

Digital Diabets Analytics tillhandahåller ett digitalt beslutsstödsystem som gör det möjligt för människor med insulinbehandlad diabetes att leva livet fullt ut och förbättra sin blodsockerkontroll.

FenoMark Diagnostics utvecklar diagnostiska analyser för att matcha cancerpatienter med den bästa behandlingen

Geras Solutions tillhandahåller digitala diagnostiseringsverktyg samt lösningar för de berörda av demens (neurokognitiva sjukdomar) genom en CE-märkt plattform.

Minnity hjälper omsorgspersonal att leverera individualiserad vård till personer med demens med hjälp av en smartphone.

Moligo Technologies har utvecklat en revolutionerande teknik för storskalig syntes av ultra-rena långa DNA-strängar som möjliggör att gen-modifikation, precisions-diagnostik och DNA läkemedel kan nå en industriell och klinisk nivå

Moltic Pharma är ett läkemedelsbolag med fokus på tidig utveckling av en ny behandling mot epilepsi.

 
Neobiomics tillhandahåller en hög-kvalitativ probiotikaprodukt för för-tidigt-födda barn.
 

Probingon förbättrar patientens livskvalitet genom att erbjuda diagnostiska bildtekniker och behandlingsalternativ med hjälp point-of-care sensorer.

 

Pwelt är ett modernt verktyg för stresshantering med fokus på ledarskap. PWELT hjälper chefer och ledare att identifiera, agera och följa upp stress på arbetsplatsen.

 

StckCell är en ny typ av petriskål, den är kompakt, lätt och intuitivt utformad för cellodling. Dess odlingsbara yta motsvarar tre vanliga petriskålar. Som en funktion av sin design är StckCell också 61% lättare. Även plastförbrukningen minskar i motsvarande omfattning.

TEMA Biotechnologies har tagit fram en ny teknik för att amplifiera detekteringssignaler från DNA-konjugerade läkemedelsmolekyler med låg molekylvikt, vilket detekterar hur en ny läkemedelskandidat interagerar med dess avsedda målprotein.

 

Vesicode utvecklar avancerade molekylära verktyg för känslig och högupplöst analys av extracellulära vesikular i en droppe blod. Verktygen passar för både akademisk forskning och kliniska studier.

 

Catalyzer finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, KI Innovations och UIC.

 

 

För mer information: 

Maria Holmström, kommunikationschef
KI Innovations
Tel: 070-764 07 85

E-Post: maria.holmstrom@kiinnovations.se

 

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

 

Om KI Innovations

KI Innovations är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

 

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström
Lilian Wikström
VD
Lilian Wikström
Lilian Wikström, VD KI Innovations, är disputerad biolog från Karolinska Institutet och har erfarenhet av såväl akademi som små och stora läkemedelsföretag.