2022-05-10 08:21Pressmeddelande

Fyra forskare från Karolinska Institutet med på IVA:s 100 lista

Till IVAs 100-lista 2022 efterlystes forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper på temat teknik i mänsklighetens tjänst. Forskning som är redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan, en intention som går hand i hand med flera projekt och bolag som stöttas av innovationssystemet på Karolinska Institutet.
  • Min produkt och forskningsprojekt handlar om en metod som möjliggör diagnostik av olika hjärtsjukdomar där patienten som mätinstrument använder endast sin egen smartphone. Då i stort sett alla i dag har en smartphone kan användning av metoden drastiskt öka tillgängligheten på hjärtdiagnostik och patientvärdet kan bli väldigt stort säger Jonatan Fernstad en av forskarna på listan.
  • Det känns väldigt kul att projektet blir uppmärksammat genom IVAs 100-lista och jag hoppas att det kan leda till många bra samarbeten och värdefulla kontakter framåt fortsätter Jonatan.

IVA är en mötesplats för dem som vill vara med och forma Sveriges framtid. KI Innovations representerar flera projekt som lyfts fram som intressanta när IVAs 100-lista för 2022 presenteras.

  • Vi är glada och stolta över att vara med på IVAs 100-Lista över teknik i mänsklighetens tjänst för utvecklandet av artificiell intelligens syftande till mer träffsäker prostatacancerdiagnostik. Det är en kvalitetsstämpel som bekräftar potentialen i våra innovativa metoder, med målet att generera långsiktigt värdeskapande både för patienter och för samhället. Vi är tacksamma för det stöd vi får från Karolinska Institutets innovationsstöd i processen att ta våra metoder till klinisk implementation säger Martin Eklund.

Fokus är teknik i mänsklighetens tjänst
På årets 100-lista lyfts forskningsprojekt som handlar om att säkerställa att nya och kommande innovationer inte hotar utan möjliggör bättre hushållning och fördelning av jordens begränsade resurser, ökad hållbarhet och cirkularitet, ökad jämlikhet, demokrati, säkerhet, hälsa och välbefinnande för hela mänskligheten. De 70 forskningsprojekten är utvalda i en grundlig nominerings- och urvalsprocess baserad på ett antal fastställda kriterier för att skapa värde för näringsliv och samhälle.

  • För oss är det väldigt viktigt att vara med på IVA 100 listan då vi är i en fas där vi ska ta vår forskning till klinisk nytta. Vi pratar om avancerade algoritmer som ska ligga till grund för medicinska beslut. Vi hoppas på stöd för att navigera rätt i den data drivna vården och att kvalitetssäkra våra produkter säger Per Englund.
  • Vi är väldigt glada över att även i år se flera bolag och projekt, som vi har haft förmånen att hjälpa och stötta med på IVAs 100-lista säger Patrik Blomquist, Business coach på KI Innovations. Det visar på bra kvalitet på våra projekt och på att vårt stöd för att omvandla akademisk forskning till innovationer som är konkurrenskraftiga och håller hög kvalitet.

Även Felix Neumann, grundare av Countagen och inkubatorbolag i KI Innovations inkubator DRIVE ser medverkan på 100-listan som ett betyg och en stämpel för att deras arbete förbättrar människors hälsa och skapar samhällsnytta på ett hållbart och effektivt sätt.

Om 100-listan
100-listan tas fram av IVA-projektet Research2Business, R2B, som verkar för att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. IVA:s 100-lista lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019, därav namnet. Urvalskommittén består av drygt 40 kvalificerade personer ur IVA:s breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Almi och Sveriges högskolor och universitet.
Se hela årets 100-lista


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström