2020-11-25 11:07Pressmeddelande

Digitalt investerarevent drar hundratals till möten med svenska life science bolag

ALIS Investor Meeting 2020ALIS Investor Meeting 2020

När flera investerarevent ställdes in under hösten på grund av det rådande läget ville föreningen Association of Life Science Incubators of Sweden (”ALIS”) facilitera möjligheterna för svenska life science bolag att träffa investerare. Vikten av att skapa en digital mötesplats för nationella och internationella investerare bedömdes viktigare än någonsin när kapitalet på hemmaplan blivit tuffare att nå.

 

Således skapade ALIS-inkubatorerna Swedish Life Science Investor Meeting 2020 som har blivit en kraftsamling för att säkra kapitalet till svenska life science bolag. Eventet fokuserar enbart på att matcha bolag och investerare med varandra, och satte det traditionella konferensprogrammet på paus.

 

  • Det finns en stor potential i dagens förändrade förutsättningar när vi frångår fysiska möten och går över till det digitala, som är både tids- och kostnadseffektivt. I kombination med ett nationellt samarbete kan svensk life science sticka ut i mängden inom en rad områden. Vi ser hur mycket lättare det faktiskt kan genomföras och med så många fler involverade, säger Sofia Hjelmberg, som är projektledare för eventet och tillika investor relationsansvarig vid GU Ventures.

En nationell volym av bolag väcker intresse hos investerare i alla finansieringsfaser och det finns en styrka i att visa upp Sverige som en kanal för ett högkvalitativt inflöde av svensk life science.

Tillsammans med en plattform för initiala introduktioner som på egen hand växlas upp till mer kvalificerade möten är förhoppningen att dessa digitala möten såväl stärker som effektiviserar kapitaliseringsarbetet.

 

  • När flera större internationella venture capital bolag som normalt sett är svåra att få till Sverige anslöt sig till eventet inser man att tillgänglighet och rätt format spelar stor roll för medverkan. Det visar också att samverkan mellan inkubatorerna ger ett resultat som inte annars kan uppnås, säger Andy Browning, ansvarig projektledare för ALIS samarbetet och tillika projektledare hos Uppsala Innovation Center, UIC.

 

Swedish Life Science Investor Meeting 2020 har attraherat 80 svenska bolag och 40 investerare från 10 länder till närmare 200 video-möten.

 Eventet har genomförts med stöd av Vinnova, branschföreningen Swedish Incubators and Science Parks, (”SISP”) och EU.

 

Samarbetet inom ALIS

 Association of Life Science Incubators of Sweden är ett samarbete mellan Sveriges ledande life science inkubatorer. ALIS fungerar som en plattform för inkubatorerna att stödja de mest lovande startupsen inom life science med värdeskapande aktiviteter. Medlemmar är GU Ventures och Sahlgrenska Science Park i Göteborg, Medeon i Malmö, SMILE i Lund,

KI Innovations och STING i Stockholm, samt Uppsala Innovation Center och Umeå Biotech Incubator.

 

GU Ventures har haft i uppdrag att projektleda "Swedish Life Science Investor Meeting 2020", det första helt digitala investerarmötet. Samarbetet har samlat ihop de berörda inkubatorernas investerarkontakter såväl på den lokala arenan som globalt. Entreprenörerna kommer främst från inkubatorernas miljöer, även om alla life science bolag har bjudits in och många har valt att delta. Inkubatorerna har haft i uppdrag att träna bolagen inför mötena, för att säkerställa en hög kvalitet och att bolagen är investeringsfähiga.

 

  • Vi har sett ett stort intresse bland bolagen i KI Innovations DRIVE portfölj som under ett normalt år hade deltagit i KI Innovations DRIVE Investment Day men som nu får möjlighet att presentera sig för en bredare skara investerare som uppskattar att life science bolagen i Sverige kan erbjuda en gemensam plattform. Vi ser med spänning framemot resultatet av dagens digitala investerarevent som vi hoppas skall bidra till fortsatt kapitalförsörjning för våra bolag, säger Christian Krog-Jensen, inkubatoransvarig på KI Innovations.

 

Utvärderingen kommer att visa vad mötena har lett till i form av hur många nya värdefulla kontakter som lett till en investering. Pandemin har därmed förändrat beteenden - kanske för alltid - och med hjälp av inkubatorernas insatser, kan entreprenörer nu även digitalt säkerställa sina bolags kapitalanskaffningar och bidra till fortsatt utveckling av svensk life science.

 

Association of Life Science Incubators of Sweden är ett samarbete mellan Sveriges ledande life science inkubatorer. ALIS fungerar som en plattform för inkubatorerna att stödja de mest lovande startupsen inom life science med värdeskapande aktiviteter. Medlemmar är GU Ventures och Sahlgrenska Science Park i Göteborg, Medeon i Malmö, SMILE i Lund, KI Innovations och STING i Stockholm, samt Uppsala Innovation Center och Umeå Biotech Incubator.

 

Kontakt och mer information:

 Sofia Hjelmberg, Investor relations GU Ventures, 0739-414 763, sofia.hjelmberg@ventures.gu.se

Christian Krog-Jensen, affärscoach och inkubatorledare KI Innovations, christian.krog-jensen@kiinnovations.se


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström
Lilian Wikström
VD
Lilian Wikström
Lilian Wikström, VD KI Innovations, är disputerad biolog från Karolinska Institutet och har erfarenhet av såväl akademi som små och stora läkemedelsföretag.