2021-11-29 08:38Nyheter

Större fokus på teamet och hållbarhet när KI Innovations och UIC genomför gemensamt affärsutvecklingsprogram

Deltagare i Catalyzer programmet 2021Deltagare i Catalyzer programmet 2021

Det framgångsrika innovationsprogrammet Catalyzer ordnas i år för fjärde gången och är en gemensam satsning mellan UIC, Uppsala Innovation Centre och KI Innovations. Syftet är att stötta life science-bolag på deras väg mot kommersialisering av sin produkt eller tjänst.

Bolagen som är antagna från UIC är Bimmunity, Mast Pharma, RpD Diagnostics och Nanoform Science. Från KI Innovations är det Oppioo, 3N Bio, Countagen och Basics Genomics.

RpD Diagnostics utvecklar ett diagnostiskt test, som inte kräver några instrument, för snabb och känslig identifiering av en pågående virusinfektion. Ett diagnostiskt test som ska kunna användas av alla – överallt.

– Mitt största behov är att lära mig att kommunicera mina idéer, få till en riktigt bra affärsplan och lära mig att pitcha för investerare. Catalyzer hjälper mig mycket, det är ett väldigt bra program där vi tränar många aspekter i att just kommunicera våra bolag, säger Liza Löf, RpD Diagnostics.

Countagen möjliggör en enkel och kostnadseffektiv enhet för digital kvantifiering för att exakt nukleinsyrakvantifiering skall bli tillgänglig för forskare över hela världen. Deras skräddarsydda plug- and- play lösning hjälper forskare för att övervinna de för närvarande tidskrävande arbetsflöden och långa analysoptimeringar som sammanfaller med höga investeringskostnader.

- När man kommer från akademin med lite kunskap om bolagsbildning och kommersialisering, behövs en aktör som KI Innovations. De har varit en otrolig katalysator i vår resa hittills. Catalyzer-programmet hjälper ger oss viktiga affärskunskaper samtidigt som vi får tillgång till både nätverk och resurser som behövs för att växa, säger Felix Neumann, medgrundare och vd, Countagen

Det finns ett tydligt behov av implementering av fler forskningsbaserade idéer i vården och i samhället för att förbättra människors hälsa. För de intagna bolagen är Catalyzer programmet ett bra första steg som ger en bred bas att jobba vidare från. Under det 14 veckor långa programmet lägger bolagen i år extra kraft på teman som hållbarhet och team utöver standard modulerna som affärsutveckling, omvärldsbevakning, finansiering och avtal.

– För de flesta life science bolagen tar det många år innan de kan nå marknaden, så det gäller att tänka lite annorlunda kring hur man kan bygga värde i sitt företag. Genom att tidigt skapa en förståelse för till exempel det regulatoriska regelverket och hur olika marknader fungerar blir bolagen bättre rustade för en fortsatt kommersialiseringsresa, säger Andy Browning, UIC.

– Samarbetet som vi har tillsammans med UIC har visat sig väldigt värdefullt både för oss som inkubatorer och för bolagen som deltar, som genom detta program får utvidgade kontakter och nätverk. Bolagen som kommer in i inkubatorn har lite olika bakgrund och kunskap och genom Catalyzer programmet får de en bra och jämn bas att stå på inför sitt fortsatta arbete mot marknad, säger Christian Krog-Jensen, KI Innovations


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström