2023-11-02 13:46Nyheter

KI Innovations tar in 6 nya bolag i inkubatorn - stärker upp inom Medtech och läkemedelsutveckling

De nyintagna bolagen i inkubatorn DRIVE 2023Delatgare i DRIVE 2023

KI Innovations Deeptech inkubator DRIVE utökar sin portfölj genom att ta in sex nya bolag med fokus på utveckling av läkemedel, cellterapier, diagnostik och Medtech -produkter. Med rätt stöd har de antagna bolagen alla stor potential att bidra till samhällsnyttan.

 

I ett läge där hälso-och sjukvården efterfrågar nya innovationer för att på sikt underlätta för patienter är det essentiellt att nya, starka innovativa idéer får stöd och hjälp framåt för att nå ut och kunna göra skillnad i samhället.

  • Det är lika roligt och spännande varje år när antagningen till vår inkubator stänger och vi ser vilken enorm potential och engagemnag det finns därute bland bolag med fokus på deeptech inom life science- området. Att det är ett stort söktryck visar att vi har lyssnat på vad bolagen vill ha och behöver, och kan leverera utifrån de behov som finns säger Mats Ferm, businesscoach inom DRIVE-programmet.

Med en diversifierad portfölj på totalt 24 bolag ser vi många unika möjligheter att skapa värde för patienter och samhälle vilket är otroligt inspirerande, fortsätter Mats.

De sex nya bolagen som antagits är:

JoinCells, JoinCells är en spännande startup som nyttjar potentialen hos navelsträngsblod och sin unika teknologi för expansion av hematopoetiska stamceller (sk HSC) utanför kroppen, för att sedan använda dessa celler som behandling av hematologiska och sällsynta blodsjukdomar. Deras nya ex vivo-expansionsmetod syftar till att underlätta snabbare HSC-transplantationer med celler som kan lagrats frysta, sk ”från hyllan. Denna innovation gör det inte bara möjligt att fler patienter kan behandlas från en enda navelsträngsdonator utan bibehåller också cellulär integritet för bestående funktionalitet hos de expanderade cellerna.

 

Lighthouse Precision Oncology, Lighthouse Precision Oncology är ett banbrytande startupföretag med innovativa lösningar för precisionsonkologisk analys av cellfritt DNA. Med avancerad bioteknik och bioinformatik för genomisk profilering erbjuder de en mindre invasiv diagnostik för individanpassad cancervård. Genom strategiska partnerskap med akademi, sjukvård och läkemedelsindustri tillgängliggör Lighthouse Precision Oncology AB högkvalitativ precisionsonkologi till både patienter och vårdgivare.

Mim Neurosciences, Mim Neurosciences utvecklar nya behandlingar för neurodegenerativ sjukdom baserad på NAD-biologi.

Toxotech, ToxoTech utvecklar nya toxinbaserade biologiska läkemedel för behandling av neuromuskulära och neurologiska sjukdomar. Toxotech designar innovativa läkemedel med hjälp av expertkunskaper inom strukturbiologi. 

TrueDose, TrueDose banar väg för ett genombrott inom terapeutisk läkemedelsövervakning (TDM) genom att underlätta exakt och personlig medicindosering från bekvämligheten i hemmet. Vår innovativa blodprovs-teknologi är utformad för att sömlöst integreras i det dagliga livet, vilket gör det möjligt för individer att noggrant övervaka läkemedelsnivåer, och därigenom säkerställa optimal medicindosering och förbättra terapeutiska resultat.

Volumeer, Sepsis är en global utmaning med förödande konsekvenser och står för ett av fem dödsfall i världen. Volumeer AB revolutionerar kvaliteten på blodprover för sepsisdiagnostik genom ett innovativt instrument som säkerställer exakt provvolym och kontaminationsreduktion, vilket i slutändan förbättrar noggrannheten vid mikrobiologisk diagnostik och behandling.

-Det känns kul att få välkomna dessa nya bolag till DRIVE, säger Christian Krog-Jensen, verksamhetschef för inkubatorprogrammet. Bolagen i DRIVE bygger en gemenskap där de får mycket stöd och inspiration även av varandra.  Vi har sett att när nya bolag kommer in så utvecklas alla bolag i inkubatorn tack vare den öppna och tillåtande miljön.  De går helt i linje med den typ av innovativ och hållbar verksamhet som vi vill bedriva.

DRIVE stöttar uppstartsbolag inom life science i en inkubatorprocess som innefattar flera års affärscoachning, utbildning och utveckling. Som en del av processen erbjuds även kontaktförmedling mellan bland annat entreprenörer, experter, investerare och forskare.


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström