2022-03-29 08:52Nyheter

KI Innovations anställer ny businesscoach med fokus på MedTech

Andreas LundquistAndreas Lundquist

Life science industrin och behovet av innovationer inom branschen för att möta upp det behov som vården och samhället står inför växer ständigt. KI Innovations möter detta behov genom att bredda sin internkompetens och anställer Andreas Lundquist som businesscoach med fokus på bland annat medicinteknik och digital hälsa.

"Det är viktigt att stärka upp vårt team och få fler händer på däck när efterfrågan på innovationsstöd ökar. Andreas har rätt bakgrund och rätt kompetenser för att ta sig an tidiga medicinsktekniska produkter samt innovationer kopplade till digital hälsa, säger Lilian Wikström, vd, KI Innovations.

Andreas har en civilingenjörsexamen inom mekatronik från Kungliga Tekniska högskolan och han har arbetat inom life science-industrin sedan 2010. Under 2012–13 deltog han i clinical innvation fellowship-programmet. Han har primärt arbetat i och med företag i tidiga faser.  

De sista åren har Andreas kombinerat undervisning på Enheten för Bioentreprenörskap, Karolinska Institutet med att, som enskild konsult stötta aktörer i innovationssystemet med behovs- och marknadsanalyser samt rådgivning relaterat till produktutveckling.  

”Det blir intressant att hjälpa studenter och forskare att nyttiggöra sina idéer och upptäckter. Med min erfarenhet hoppas jag kunna ge dem goda förutsättningar att lyckas på sin entreprenöriella resa och på så sätt bidra till att vi får många olika spännande initiativ i Stockholmsregionen, säger Andreas Lundquist.


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström