2023-02-13 09:20Nyheter

KI Holding AB konsoliderar verksamhetsledningen

KI Holding AB väljer att konsolidera ledningen i koncernen till enbart en verkställande direktör i avsikt att effektivisera och förbättra lönsamheten. 

 

I samband med konsolideringen har Lilian Wikström valt att lämna sin post som VD på KI Innovations och hela den operativa verksamheten kommer att ledas av Johan Weigelt, VD på KI Holding AB.  Lilian Wikström kommer att finnas till bolagets förfogande fram till den 13 augusti 2023.

För mer information vänligen kontakta:

Björn O. Nilsson, styrelseordförande KI Holding AB och KI Innovations AB, + 46 70 218 15 00

Johan Weigelt, VD KI Holding, +46 73 030 29 78


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström