2022-06-22 09:22Nyheter

Karolinska Institutet delar ut innovationspris för första gången: Staffan Holmin prisas för att skapa bryggor mellan KI, klinik, nystartade företag och industri

Professor Staffan HolminProfessor Staffan Holmin

När KIs innovationspris delas ut för första gången går det till professor Staffan Holmin som menar att ”Implementering av den fantastiska forskningen vid KI bör öka ytterligare”

 

Professor Staffan Holmin får Karolinska Institutets innovationspris, som nu delas ut för första gången. Han får det för sin förmåga att ”vara en brygga mellan Karolinska Institutet, klinik, nystartade företag och industri”. Staffan Holmin är professor i klinisk neuroimaging vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Så här lyder priskommitténs motivering: 

”Staffan Holmin har på ett enastående sätt identifierat ett antal kliniska behov, utvecklat strategier att ta biopsier och leverera substanser extravaskulärt, och tagit sina fynd till innovationer och nyttiggörande. Han har spridit sina kunskaper till både profession, akademi och företag, och är en stor inspiration för både studenter, kollegor och internationella samarbetspartners. Denna förmåga att vara en brygga mellan Karolinska Institutet, klinik, nystartade företag och industri är något unikt och visar på en hög ambition av innovation och samverkan. Detta gör honom till en välförtjänt mottagare av Priset för innovation och nyttiggörande.”

 

Priset för innovation och nyttiggörande delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid den 13 oktober 2022. Prissumman är på 100 000 kronor.

 

Staffan Holmin var ett enkelt val även om det fanns många bra kandidater. Staffan är en positiv förebild för hela KI både när det kommer till forskning och innovation och inte minst visar han vilka möjligheter det finns på KI att jobba parallellt med både forskning och innovation. Vi är väldigt stolta över det innovationsstöd som vi kan erbjuda forskare på KI.

Hur känns det att bli tilldelad Karolinska Institutets första innovationspris?

"Det känns mycket hedrande att bli utnämnd och jag är väldigt glad. Innovation och nyttiggörande är en självklar del av den translationella och kliniska forskning som forskargruppen bedriver"

Lilian Wikström, vd på KI Innovations är väldigt glad över både det nyinstiftade priset och valet av pristagare.

- Det finns otroliga möjligheter på KI när det kommer till innovation och det är glädjande att det nu lyfts upp och synliggörs lite mer. Det är många duktiga forskare och studenter som lägger ner väldigt mycket tid och resurser på att förbättra patientnyttan och vården säger Lilian Wikström.

Här ett kort utdrag från 20 years of innovations @ Karolinska Institutet.

Behovet som Staffan Holmin såg var att leverera läkemedel med större precision än tidigare, helst direkt i vävnaden hos vilket som helst av kroppens organ. Inspirationen kom från en svensk uppfinning från 1950-talet: Seldingertekniken.

Läs hela porträttet om Staffan Holmin.


Om KI Innovations

KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström