2019-01-14 14:27Bloggpost

Frivilliga livräddare ofta snabbare än ambulans

Driftsansvarig, SMSlivräddare, David FredmanDriftsansvarig, SMSlivräddare, David Fredman

Heartrunner Sweden AB är ett av 17 bolag i KI Innovations företgasinkubator DRIVE som under årens lopp har fått stöd med att utveckla sin fantastiska idé - SMSlivräddare, till ett koncept som räddar liv. Vi är otroligt glada och stolta över att få jobba med dessa drivna innovatörer som gör just det som vi är bäst på - att förbättra männsikors hälsa. Här kan ni läsa om deras resa!

Idén är snart 15 år gammal och redan 2010 lanserades SMSlivräddare i Stockholm. På den tiden var detta ett rent forskningsprojekt från Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet. Avsikten var att med en randomiserad studie klarlägga om detta, att larma frivilliga till platsen för hjärtstopp, ökade chansen för överlevnad.

Resultaten publicerades i New England Journal of Medicine 2015 och visade att andelen tidigt utförd hjärt-lungräddning ökade med drygt 30% om frivilliga larmades med SMS.

Sedan dess har mycket hänt; Sedan 2016 är systemet aktivt i VGR, tekniken bygger idag på en smartphoneapplikation, antalet frivilliga har mångdubblats och systemet är i drift även i Danmark. SMSlivräddare är inte heller ett forskningsprojekt längre, utan ett koncept. Ett koncept som räddar liv.

Idag har över 37 000 svenskar laddat ner appen och skapat ett konto som frivillig SMSlivräddare och över 20 000 av dem är aktiva vid varje given tidpunkt, redo att rycka ut och hjälpa till när telefonen larmar.

2018 Sverige

2018 har varit intensivt och utvecklande, vi har bland annat anställt en kommunikatör och en marknadsansvarig projektledare och nu ser vi mycket fram mot 2019!

Under 2018 tecknades ett exklusivt avtal med svenska HLR-rådet om att använda data från Sveriges Hjärtstartarregister i appen. Detta är en viktig beståndsdel i konceptet och genom att de SMSlivräddare som larmas även får information om var närmaste hjärtstartare finns, ökar chansen för överlevnad.

I början av juli gick ett pressmeddelande ut om att SOS Alarm AB nu distribuerar SMSlivräddare-systemet. På så sätt kan regioner och landsting där SOS Alarm sköter prioritering och dirigering av ambulanser teckna ett hängavtal för SMSlivräddare.

Den sista november installerades systemet i Sörmland och Västmanland och redan några timmar senare kom det första larmet där frivilliga var först på plats!

2018 Internationellt

Sedan 2017 finns systemet i Danmark under namnet TrygFonden Hjerteløber och under 2018 har ytterligare en region, Midtjylland, anslutit sig. I november på den stora amerikanska hjärtkongressen AHA/ReSS i Chicago presenterades resultaten från 12 månaders drift i Danmark. Data visade att i Köpenhamn var frivilliga livräddare på plats före ambulansen i 40% av fallen och andelen som defibrillerades av en frivillig hade tredubblats, till 23%.

Det är oerhört inspirerande att få så konkreta bevis på att det vi gör påverkar och gör skillnad. Idén med SMSlivräddare föddes ur frustrationen att trots att många utbildade ofta finns runt omkring den drabbade så blir de ofta utan hjälp. Nu ser vi resultaten och det är verkligen glädjande.

Vi kommer fortsatt att stötta dels en dansk forskningsstudie, dels två stycken i Sverige.

 SMSlivräddare räddade Ellens liv

En fredagskväll visade SVT Rapport ett nyhetsinslag om SMSlivräddare. I inslaget berättade Ellen i Mölnlycke om när hon för ett år sedan drabbades av ett plötsligt hjärtstopp i sitt hem. Tack vare snabba insatser från två frivilliga SMSlivräddare så kunde hennes liv räddas.

Det är fantastiskt att så påtagligt få visa på samhällsnyttan som systemet och den forskning som ligger bakom bidrar till. Nya livräddare registrerar sig dagligen och därmed får många fler en större chans till överlevnad.

Vi är otroligt glada att så många har laddat ner appen för utan de frivilliga livräddarna så skulle vårt koncept inte fungera. Deras insatser kan verkligen göra skillnad och nu är vi ännu fler som tillsammans jobbar för att flera ska överleva plötsligt hjärtstopp!

Teamet på Heartrunner önskar alla Allt Gott för År 2019. Tillsammans räddar vi liv!


Om KI Innovations

KI Innovations är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström