2020-12-01 10:33Pressmeddelande

Studentbostäder och förskola i samma hus

Kombinerad byggnad om studentbostäder, förskola och gemensamhetsytor av Kanozi Arkitekter.Kombinerad byggnad om studentbostäder, förskola och gemensamhetsytor av Kanozi Arkitekter.

Kanozi har ritat en byggnad för SGS och Göteborgs Stad där 120 studentbostäder och fyra förskoleavdelningar samsas. Den nya detaljplanen beräknas vinna laga kraft inom kort och byggnationen väntas påbörjas under 2021 i det kulturhistoriskt värdefulla och attraktiva området Kungsladugård.

Projektet är en byggnad i fem våningar där markplanet huserar två förskoleavdelningar samt ny skolmatsal och skolkök till den intilliggande Kungsladugårdsskolan. Plan två rymmer ytterligare två förskoleavdelningar, samt studentbostäder, och studentboendet fyller även plan tre till fem. Tanken är att byggnaden genom sin multifunktionalitet ska skapa synergier mellan funktioner och tillföra något till sitt sammanhang. Exempelvis kan den stora matsalen utanför skoltid användas för olika typer av evenemang.

– Göteborgs stad har brist på både studentbostäder och skolmiljöer, framförallt i stadsdelen Majorna-Linné. Eftersom det finns en stor efterfrågan på båda delar, har vi fått i uppdrag att skapa en byggnad där studentboende, förskola och gemensamhetsytor ryms under samma tak, berättar Elin Flemming Linderholm, handläggande arkitekt på Kanozi Arkitekter.

Läget
Den nya byggnaden kommer att bli granne med den nuvarande Kungsladugårdsskolan och smälta väl in i omgivningarna.
– Vi tar hänsyn till intilliggande byggnaders höjder, skala och utformning, även vad gäller materialval och detaljbearbetning. Den nya byggnaden kommer att vara en del i ett kulturhistoriskt värdefullt sammanhang, därför är det extra viktigt att den nya byggnaden anpassas efter den befintliga arkitekturen runt omkring, säger Elin Flemming Linderholm.

Bostäderna
Med hänsyn till den känsliga miljön har utgångspunkten varit att fotavtrycket av den nya byggnaden skall minimeras. Detta i kombination med att studentbostäder ska vara yteffektiva och gärna uppbyggda efter ett modultänk för enkel produktion.
– För att få fram goda boendekvaliteter var det viktigt att redan tidigt i processen börja arbeta med byggnadens inre. Parallellt med skisser på placering och byggnadsvolym har vi även tagit fram planlösningsskisser för att garantera ett hus där alla funktioner får den plats och de förutsättningar de behöver, säger Elin Flemming Linderholm.
Byggnadsförslaget innehåller olika lägenhetsstorlekar, exempelvis finns ”kompistreor”, vilket skapar en variation i boendemöjligheterna och ger lägenheter som är mer ekonomiskt tillgängliga för studenter.

Förslag på en ”kompistrea” i studentboendet.

Se fler bilder på vår projektsida.Om Kanozi Arkitekter

Kanozi Arkitekter erbjuder arkitektur som berör till bostadsutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö, omsätter ca 92 MSEK och har 95 medarbetare från 13 olika länder. Kanozi arbetar varje dag för att skapa djärv form och hållbar funktion som bjuder in till upplevelse för alla sinnen. https://www.kanozi.se/

Kontaktpersoner

Carolina Seybold
Presskontakt och marknadskommunikatör
Carolina Seybold