2022-02-11 08:14Pressmeddelande

Minskad klimatpåverkan med Kanozis nya digitala verktyg

Byggbranschen är en av de största klimatbovarna globalt och i samband med att den nya lagen om klimatdeklarationer trätt i kraft, har Kanozi utvecklat nya redskap för att redan från tidiga skisser arbeta med att minska våra projekts klimatpåverkan.

Våra nya klimatverktyg är hjälpmedel för oss att ta vårt ansvar som arkitekter när allt fler inser hållbarhetsfrågans betydelse. Efterfrågan hos våra beställare har ökat vad gäller rätt typ av kunskap för att navigera sig fram och lyckas ta de bästa besluten kring material och design utifrån ett klimatperspektiv.

Kanozis innovationsgrupp med specialister inom hållbarhet har utgått från både generiska data och tagit fram två manualer, en för material och en för byggnadskomponenter. Vidare använder vi oss av skissverktyg i Rhino.

Manualerna är ett verktyg för våra medarbetare att dels ha till stöd i det interna projektarbetet, dels ha som underlag för externa diskussioner med kunder och beställare.

- Det är visuella uppslagsverk och en sammanställning av Boverkets klimatdata. Syftet är att få en snabb överblick och snabbt få en bild av förhållandet mellan olika material, berättar Elin Daun, en av klimatverktygens skapare, samt arkitekt och specialist inom simuleringar och digital fabrikation hos Kanozi Arkitekter.

Manualen för byggnadskomponenter är baserad på data från Boverket, samt erfarenhet kring vilka komponenter Kanozi Arkitekter vanligtvis använder i sina projekt. Manualerna är funktionella på det sätt att de visar en snabb överblick för jämförbara byggelement.

- Tanken är att vi ska använda manualerna som ett underlag för diskussion, för att hitta möjliga alternativa materialval och lyfta frågor som kanske inte alltid ställs. Manualerna hjälper oss att förstå vari störst klimatpåverkan ligger, det kan skilja sig från projekt till projekt och då kan det vara bra att se möjliga alternativa kombinationer, säger Lea-Vanessa Lohr, arkitekt och hållbarhetsansvarig på Kanozi Arkitekter.

Att använda sig av ett digitalt verktyg synliggör materialvalen mer specifikt och ökar arkitekters förståelse för formfaktorns betydelse. Då blir det också tydligt för kunden som kan se mer konkret vad påverkan blir för olika designalternativ och därefter kunna utvärdera olika material och stomalternativ.

- Vårt klimatverktyg förenklar, bygger på fakta och kan ge projektspecifika svar som vi kan ta med in i den kreativa designprocessen. Det är på så sätt ett mycket användbart verktyg för oss som arkitekter, liksom våra kunder, säger Lea-Vanessa Lohr.

- Det är en stor styrka, tillägger Elin Daun, att få feedback i realtid när du skissar. Att kunna ta hänsyn till så mycket data som möjligt, så tidigt som möjligt. För projektens del innebär det att vi sparar både koldioxid, pengar och tid i det långa loppet.

Kanozis klimatverktyg är starten på ett nytt, hållbart arbetssätt för Kanozis medarbetare och följaktligen byggbranschen. Fler klimatverktyg är just nu under utveckling.

________________________________________
Har du frågor om Kanozis klimatverktyg?
Kontakta Lea-Vanessa Lohr, arkitekt och hållbarhetsansvarigOm Kanozi Arkitekter

Kanozi Arkitekter erbjuder arkitektur som berör till bostadsutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö, omsätter ca 92 MSEK och har 95 medarbetare från 13 olika länder. Kanozi arbetar varje dag för att skapa djärv form och hållbar funktion som bjuder in till upplevelse för alla sinnen. https://www.kanozi.se/