2021-03-22 09:48Pressmeddelande

Kanozi Arkitekter utvalda till parallellt uppdrag i Göteborg

Nu står det klart att Kanozi Arkitekter tillsammans med Mareld Landskapsarkitekter och Antiquum är ett av fyra arkitektteam som valts ut för att utveckla Cirkustomten vid Lorensberg i Göteborg. Det parallella uppdraget anordnas av Serneke i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter.

– Vår förmåga att utforma attraktiva bostäder tillsammans med att gestalta en levande stad och nyskapande arkitektur i en historiskt känslig stadsmiljö, har varit avgörande för att ge oss detta uppdrag, säger en stolt Johan Casselbrant, arkitekt och huvudägare på Kanozi Arkitekter.

Cirkustomten är en mycket attraktiv plats mitt i centrala Göteborg. I december 2020 bjöd Serneke i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av ’Cirkus Lorensberg’. Uppdraget innebär att inom ramen för en detaljplaneprocess skapa nya, centrala bostäder och stärka såväl parkens funktion utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv, likväl som med nya funktioner i bottenvåningar för att säkerställa trygga och tillgängliga stråk öppna för allmänheten och för att ge kvarteret liv i en värdefull kulturhistorisk miljö.

Det parallella uppdraget påbörjas under maj och slutredovisning sker i september. Läs mer om uppdraget och de resterande tre teamen som är utvalda på Sveriges Arkitekters webb.

Bildkälla: Göteborgs Stad/Sveriges ArkitekterOm Kanozi Arkitekter

Kanozi Arkitekter erbjuder arkitektur som berör till bostadsutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö, omsätter ca 92 MSEK och har 95 medarbetare från 13 olika länder. Kanozi arbetar varje dag för att skapa djärv form och hållbar funktion som bjuder in till upplevelse för alla sinnen. https://www.kanozi.se/

Kontaktpersoner

Carolina Seybold
Presskontakt och marknadskommunikatör
Carolina Seybold