2021-02-26 07:27Pressmeddelande

Kanozi Arkitekter utvalda till parallellt uppdrag i Malmö

Kanozi Arkitekter utvalda för parallellt uppdrag i Jägersro, Malmö.Kanozi Arkitekter utvalda för parallellt uppdrag i Jägersro, Malmö.

Som ett av tre arkitektkontor har Kanozi Arkitekter fått i uppdrag att ta fram en vision för Malmös nya stadsdel i Jägersro. Området på över 40 hektar ska bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel och innefatta 5000 bostäder, 1000 nya kontorsplatser, service, handel och en hållbar blandning av gröna stråk och stadspuls.

– Det känns riktigt roligt att vara ett av de utvalda arkitektkontoren som får ta sig an detta uppdrag. Att få utveckla projekt Jägersro med alla dess unika utmaningar kräver ett samarbete och ett team med olika spetskompetenser. Vi har ett starkt, internt team på Kanozi som kommer att arbeta tätt ihop med våra branschkollegor MARELD Landskapsarkitekter och Ramboll, säger Daniel Hohenthal, arkitekt och huvudägare på Kanozi Arkitekter.

För över100 år sedan invigdes Sveriges allra första trav- och galoppbana i Jägersro. Verksamheten ger nu plats för nya möjligheter inom stadsbyggnad. Den nya stadsdelen har huvudfokus på bostäder, både en- och flerfamiljshus, och riktar sig till personer som helst vill bo nära grönska och natur, men som samtidigt vill ha närhet till kreativitet och sociala band. Visionen för stadsdelen är att utveckla Jägersro till Öresundsregionens mest hållbara stadsdel.

– Framtidens städer måste klara av många olika saker samtidigt. Med de globala utmaningar vi står inför, måste vi hitta svar på många gestaltningsfrågor av en helt ny stadsdel – som den vi ska skapa i Jägersro. Vi behöver hitta fram till hur vi kan bygga riktigt många bostäder i en ny stadsdel, samtidigt som vi skapar plats för allt ifrån förskolor och skolor, till parker och allmänna stråk. Även stadsodling och möjlighet till självhushållning inne i en tät stad, är viktig att få med. För att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil är det också avgörande att de tidskrävande och stressiga förflyttningar mellan arbete, skola och fritidsaktiviteter minimeras. Här i Jägersro har vi möjlighet att redan från början tänka in det i en helt ny stadsstruktur, säger Daniel Hohenthal.

Kanozi Arkitekter har tidigare arbetat fram liknande uppdrag inom stadsplanering. Där ibland Masthuggskajen i GöteborgVästra Sjöstaden i Trelleborg och Masthusen i Malmö. Likt Jägersro har även dessa stadsdelar landat i ett tätbebyggt område där naturupplevelser möter stadspulsen ner på kvartersnivå. Där invånarna har tid och möjlighet att leva hållbart i stort och smått. De tre efterfrågade och övergripande målsättningarna för Jägersro är social hållbarhet, klimatneutral energiförsörjning och resilient stadsdel med biologisk mångfald.

Det svenska byggbolaget SMT (Skanska, MKB och Tornet) är både markägare och byggherre för Jägersro och bedömer att byggnationen kommer att pågå i sammanlagt 25 år, med byggstart först 2025.

Frågor om Jägersro
Ulrika Lindmark, vd SMT
ulrika.lindmark@projektjagersro.se
0705 – 31 74 22

Frågor om det parallella uppdraget
Daniel Hohenthal, arkitekt och huvudägare på Kanozi Arkitekter
daniel.hohenthal@kanozi.se
0767 – 65 19 04


Om Kanozi Arkitekter

Kanozi Arkitekter erbjuder arkitektur som berör till bostadsutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö, omsätter ca 92 MSEK och har 95 medarbetare från 13 olika länder. Kanozi arbetar varje dag för att skapa djärv form och hållbar funktion som bjuder in till upplevelse för alla sinnen. https://www.kanozi.se/

Kontaktpersoner

Carolina Seybold
Presskontakt och marknadskommunikatör
Carolina Seybold