2021-06-16 13:22Nyheter

Kanozi ritar trähus bland träden i Halmstads folkpark

Skanska har gett Kanozi Arkitekter i uppdrag att rita två punkthus helt i trä, samt två välkomnande lamellhus vid entrén av den omtyckta Folkparken i Halmstad. Husen reser sig över trädtopparna med utsikt över parken och har ett mycket attraktivt och naturnära läge med kontemplativa promenadstråk längs Nissan och Laxön. 

– Det är en väldigt fin och historisk plats. Vi känner oss stolta över att Skanska litar på vår förmåga att ta hänsyn till platsen och rita trähus bland de stora, lummiga parkträden. Vi vill ta tillvara på de kvaliteter som Folkparken historiskt har gett och idag fortfarande ger, säger Claus Uldal, arkitekt på Kanozi Arkitekter.

Ju längre in i parken man kommer, desto högre stiger byggnadsstrukturen i höjd enligt detaljplanen. De allra högsta punkthusen på tio våningar, som Kanozi Arkitekter har ritat, agerar avslut närmast skogsbrynen. Husen kommer att få en sockel i betong, för att klara styvhet och vindkrav. I övrigt blir det trähus med trästomme, ett materialval som blivit ett alltmer viktigt ställningstagande för hållbarhet inom byggbranschen. Dessutom kan husen titulera sig som de högsta flerbostadshusen med trästomme i Halmstad.

– Vi vet att det finns många fördelar med att bygga trähus. Dels visar forskning att människors välmående ökar i trähus, dels är det ett klimatsmart material att jobba med eftersom det är förnybart och miljövänligt, säger Claus Uldal.

Ytterligare fördelar med att bygga trähus är att det är ett brandtåligt material som bibehåller sin hållfasta förmåga vid eventuell brand, till skillnad från andra material som kollapsar av hettan. Trä är också ett enkelt material att bygga med, som öppnar upp för nya möjligheter inom just arkitektur och skapar en fin finish som blir vackrare med tiden.

– När det gäller punkthusen har vi valt en ganska markant, stående form med stora balkonger i hörnen av husen för att framhäva en slank byggnadssiluett och skapa en lång vertikal linje i designen. Hörnpositionerna av balkongerna fyller inte bara en designmässig funktion, utan ger även en praktisk upplevelse i form av ett skyddat uterum med bra uteplatsförhållanden. De lägenheter som finns högst upp i husen, kommer dessutom få en fin utsikt över Nissan, berättar Claus Uldal.

För Halmstads kommun, Skanska och Kanozi Arkitekter är det viktigt att Folkparken fortsatt kommer att vara en öppen mötesplats för fler än bara de boende. Det ska bli ett bostadsområde med fortsatt stora grönområden och givna mötesplatser, rum för aktiviteter som till exempel boulebana och lekplatser.

Detaljplanen väntas bli antagen i slutet av 2021. Därefter blir det vidareutveckling av projektet under 2022.

Se fler detaljer om Folkparken på vår projektsida.Om Kanozi Arkitekter

Kanozi Arkitekter erbjuder arkitektur som berör till bostadsutvecklare, entreprenörer och fastighetsägare. Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö, omsätter ca 92 MSEK och har 95 medarbetare från 13 olika länder. Kanozi arbetar varje dag för att skapa djärv form och hållbar funktion som bjuder in till upplevelse för alla sinnen. https://www.kanozi.se/