2022-03-25 13:01Pressmeddelande

Positivt utlåtande av CHMP om Carvykti (Ciltakabtagene-autoleucel) för behandling av patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom

Stockholm, 25 mars. Janssen, som är del av Johnson & Johnson-koncernen, meddelade 25 mars att den europeiska läkemedelsmyndighet EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) lämnat ett positivt utlåtande om att rekommendera ett godkännande av Carvykti (Ciltakabtagene-autoleucel) för behandling av patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom – som fått minst tre tidigare behandlingar.

”Carvykti är Janssens första cellterapi och vår förhoppning är att denna nya behandling kommer att få stor betydelse för patienter som idag saknar effektiva alternativ”, säger Berkeley Vincent, vd Janssen Sverige.

EMAs positiva utlåtandet baseras på resultaten från CARTITUDE-1-studien, en fas 1b/II studie med patienter som har recidiverat eller refraktärt myelom, fått minst tre tidigare behandlingar inklusive en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel, och en anti-CD38 monoklonal antikropp.

Länk till Janssen EMEAs pressmeddelande.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin