2019-04-02 08:00Pressmeddelande

Patienter som lider av svårbehandlad depression har ökad risk för substansmissbruk

Stockholm,Sverige, 2 april 2019 – Allvarlig depression är en sjukdom som drabbar en av tjugo svenskar och antidepressiva behandlingar är vanligt förekommande för denna patientgrupp. En ny studie från forskare vid Karolinska Institutet, som samarbetar med läkemedelsföretaget Janssen, visar att personer som lider av svårbehandlad depression i högre utsträckning också lider av missbruk.

Var tredje patient som behandlas för depression blir idag inte återställd efter åtminstone fyra behandlingsförsök. Denna kunskap är känd sedan tidigare, och nu visar svensk forskning att dessa patienter också står inför än fler svårigheter. 2)

I en tidigare rikstäckande studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Affective Disorders (ref Reutfors 2018) framkom att 13 procent av de patienter som behandlas i specialistpsykiatrin inte svarar på behandling med flera olika antidepressiva läkemedel, det kallas behandlingsresistent depression. Studien visar också att risken att dö till följd av självmord eller olyckor är fördubblad för personer med behandlingsresistent depression, jämfört med andra patienter som lider av depression.

Nu har samma forskningsgrupp visat på ytterligare komplikationer för denna patientgrupp. De nya forskningsresultaten påvisar att personer med svårbehandlad depression, som inte svarar på anti-depressiva behandlingar, har upp till tre gånger så hög risk att hamna i missbruk av starka smärtlindrande preparat (opioder) och lugnande medel.

Våra resultat visar vikten av att tidigt identifiera patienter som inte blir bättre av antidepressiva behandlingar, för att snabbt kunna ge lämplig vård och effektiv behandling”, säger huvudförfattaren bakom den nya forskningsrapporten, psykiater Philip Brenner, forskare vid Karolinska Institutet.

Publikationen är ett resultat av ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Janssen. Forskningen är även finansierad genom stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet och Fredrik och Ingrid Thurings stiftelse.

”Treatment resistant depression as risk factor for substance use disorders – a nationwide register-based cohort study”. Philip Brenner, Lena Brandt, Gang Li, Allitia DiBernardo, Robert Bodén och Johan Reutfors. Addiction, online 2 april 2019, doi: 10.1111/add.14596

Referenser

  • [1] Reutfors, J., Andersson, T.M., Brenner, P., Brandt, L., DiBernardo, A., Li, G., Hägg, D., Wingård, L., Bodén, R., 2018. Mortality in treatment-resistant unipolar depression: A register-based cohort study in Sweden. J Affect Disord. 238:674-679.
    [2] Rush AJ et al: Am J Psychiatry 2006; 163:1905-1917


Presskontakt
Philip Brenner, forskare, institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet
Tel: 073-913 09 38, e-post: philip.brenner@ki.se
Mikael Själin, medicinskt ansvarig neuroscience, Janssen
Tel: 08-626 51 73, -post: msjalin@its.jnj.com


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin