2015-04-20 08:00Pressmeddelande

Nytt verktyg ger fördjupade insikter om allvarliga sjukdomar

null

Nyligen lanserade Janssen ”EU Disease Lens” – ett nytt webbaserat verktyg som gör det möjligt för beslutsfattare, hälso- och sjukvårdsföreträdare och andra intresserade att på ett lättillgängligt sätt jämföra data om de vanligaste sjukdomarna inom EU.

Här är några av de uppgifter som finns samlade på den nya och publika digitala plattformen:

 • Varje år diagnostiseras mer än 11 500 svenska män med prostatacancer och Sverige har det näst högsta incidenstalet av prostatacancer inom EU, näst efter Frankrike.
 • Mer än 600 000 svenskar lider av depression – det är nästan 40 procent fler än de som lider av diabetes (439 000). Trots detta finns det 180 produkter i världen mot diabetes under utveckling, jämfört med endast 29 mot depression.
 • Under 2012 rapporterades inga AIDS-relaterade dödsfall i Sverige, jämfört med 179 i Spanien.

Den första i sitt slag

– ”EU Disease Lens” är en innovativ, digital databas och den första i sitt slag. Det här verktyget gör det möjligt att undersöka och jämföra data inom EU om 15 av de allra vanligaste sjukdomarna bland EU-medborgare – bland andra diabetes, prostatacancer, depression och hepatit C. Verktyget innehåller också statistik inom forskning och utveckling av nya läkemedel. Vår förhoppning är att ”EU Disease Lens” ska uppmuntra till fördjupad dialog om viktiga hälsofrågor i Europa, säger Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen.

EU Disease Lens finns gratis tillgänglig på www.disease-lens.com och bygger på offentliga referenser och data från Världshälsoorganisationen (WHO) och EU-kommissionen. Verktyget
har utvecklats av läkemedelsbolaget Janssen.

För ytterligare information eller vid frågor, kontakta: 

Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen, akaell@its.jnj.com, +46 761 302091

För mer information, besök: www.disease-lens.com

Mer information om Janssen, besök: www.janssen.se

Om Janssen ”EU Disease Lens”

 • I ”EU Disease Lens” finns data om några av de vanligaste sjukdomarna som drabbar EU-medborgare, inklusive diabetes, prostatacancer, depression, hepatit C, tuberkulos, HIV, schizofreni, Alzheimers sjukdom, psoriasis, psoriasisartrit, ulcerös kolit, Crohns sjukdom, multipelt myelom, mantelcellslymfom och kronisk lymfatisk leukemi.
 • Andra funktioner i verktyget tillhandahåller statistik om:
  - Det globala läget inom forskning och utveckling av läkemedel
  - De senaste godkännandena av läkemedel inom EU
  - Sjukdomsdata för varje medlemsland
  - Epidemiologisk datajämförelse
  - Prevalenskvot (%)
  - Totalt antal patienter som lider av sjukdomen
  - Total DALY (Disability Adjusted Life Years) (per år)
 • Janssens ”EU Disease Lens” har utvecklats av Janssen Health Policy Centre. Janssen Health Policy Centre har som mål att öka medvetenheten kring frågor som påverkar sjukvårdspolitik, bygga samförstånd genom dialog och skapa rekommendationer för framtida beslut.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin