2014-05-31 14:15Pressmeddelande

Nytt hopp för patienter med kronisk lymfatisk leukemi

Janssen presenterar under American Society of Clinical Oncologys (ASCO) årsmöte i Chicago den 3 juni resultat från fas III-studien RESONATE, där patienter med kronisk lymfatisk leukemi och småcelligt lymfocytärt lymfom behandlats med antingen ibrutinib eller ofatumumab. Resultaten visar signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad (progression-free survival, PFS) hos patienter behandlade med ibrutinib jämfört med ofatumumab. Risken för progression eller dödsfall var reducerad med 79 procent för patienter som behandlats med ibrutinib jämfört med ofatumumab. PFS var studiens primära effektmått. Sekundärt effektmått var den totala överlevnaden (overall survival, OS) där patienter i ibrutinib-armen hade 57 procents reduktion av dödsfall jämfört med patienter som behandlats med ofatumumab.

RESONATE är en öppen och randomiserad fas III-studie där ibrutinib jämförts med ofatumumab i behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och småcelligt lymfocytärt lymfom (SLL), som fått minst en tidigare behandling.

I januari 2014 stoppades RESONATE-studien efter enhetlig rekommendation av IDMC (Independent Data Monitoring Committee), i och med att studien visade på en signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad för patienter som behandlats med ibrutinib jämfört med kontrollarmen. IDMC rekommenderade därför att studiesponsorn gav tillgång till ibrutinib även för patienterna i ofatumumab-armen.

Resultaten har nyligen publicerats i New England Journal of Medicine[1] och presenteras under ASCO i Chicago den 3 juni.

Kronisk lymfatisk leukemi är den vanligaste formen av leukemi i västvärlden.[2] Varje år drabbas cirka 400 personer här i Sverige.[3]

Läs pressmeddelande from Janssen EMEA här.

För mer information kontakta (Janssen):
Mikael Själin, Therapeutic Area Head, Janssen, msjalin@its.jnj.com, +46 8 626 51 73

Om ibrutinib
Ibrutinib är i dagsläget godkänt i USA för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som har fått minst en tidigare behandling samt för behandling av patienter med mantelcellslymfom (MCL) som har fått minst en tidigare behandling.[4]-5

I Sverige har ibrutinib ännu inte marknadsföringstillstånd. Ibrutinib verkar genom att blockera ett specifikt protein som kallas Brutons tyrosinkinas (BTK).4-5 BTK är ett viktigt protein i signalkedjan som kontrollerar B-cellers mognad och överlevnad, och gör att maligna B-celler förökar sig och sprids.6 Ibrutinib blockerar specifikt BTK, och hämmar därmed cancercellernas överlevnad och spridning.4-5


 

[1] Byrd, JC. Ibrutinib versus Ofatumumab in Previously Treated Chronic Lymphoid Leukemia. NEJM. 2014. http://www.nejm.org/. Refererad 28.5.2014

[2] Decision Resources, estimat, 2013.

[3] http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Leukemi/. Refererad 28.5.2014.

[4] U.S. Food and Drug Administration. Pressmeddelande: FDA approves Imbruvica for rare blood cancer. Nov 2013. http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm374761.htm. Refererad 28.5.2014. 

5 U.S. Food and Drug Administration. Pressmeddelande: FDA approves Imbruvica to treat chronic lymphocytic leukemia. Feb 2014. http://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm385764.htm. Refererad 28.5.2014.

6 Genetics Home Reference. Isolated growth hormone deficiency. http://ghr.nlm.nih.gov/condition/isolated-growth-hormone-deficiency. Refererad 28.5.2014.

 

 


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin