2013-02-14 14:19Pressmeddelande

Ny data visar att ZYTIGA® tillsammans med prednisolon fördröjer progression av prostatacancer

Beerse, Belgien, 13 februari 2013. Janssen Research & Development, LLC [Janssen] har presenterat uppdaterad data som visar att ZYTIGA® (abirateronacetat) tillsammans med prednisolon fortsatte att tillhandahålla statistiskt signifikanta förbättringar i sjukdomsprogression jämfört med placebo tillsammans med prednisolon. Resultatet visar dessutom på längre överlevnad hos män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

För mediafrågor i Norden:
Kristina Sandström, +46 072 521 79 04
Nordic Medical Affairs, Therapeutic Area Head Haematology & Oncology

Pressmeddelande Janssen EMEA.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin