2020-10-08 14:01Pressmeddelande

Johnson & Johnson / Janssen tecknar avtal med EU-kommissionen om covid-19-vaccin

Johnson & Johnson / Janssen har idag (8 oktober) kommit överens med EU-kommissionen om att tillhandhålla 200 miljoner doser av ett nytt vaccin som är under utveckling mot COVID-19. Överenskommelsen innebär att EUs medlemsstater har möjlighet att säkra ytterligare 200 miljoner doser, det vill säga totalt 400 miljoner doser.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin