2021-04-27 13:42Pressmeddelande

Janssens vd Berkeley Vincent undertecknar debattartikel om stärkt medicinsk forskning

Det krävs politisk handlingskraft för att Sverige ska kunna bättre dra nytta av forskning och utveckling, både nu och inför nästa hälsohot. Därför har Forska!Sverige tagit fram en rapport en debattartikel för ökad konstruktiv dialog med politiken. En av undertecknarna är Janssens vd Berkeley Vincent.

Här är några av förslagen:

  • Investera i starka och hållbara forskningsmiljöer.
  • Möjliggör delning av hälso- och vårddata.
  • Stärk bemanning och kompetens inom vården.
  • Möjliggör patientnära studier även i krisläge.

Läs mer i debattartikel publicerad i Dagens Nyheter 27 april, ”Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa globala hälsohot”. [länk]Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin