2020-05-27 10:59Pressmeddelande

Janssen presenterar första fas 1-studieresultat för teclistamab – en bispecifik antikropp riktad mot BCMA och CD3 för behandling av patienter med återfall eller refraktärt multipelt myelom

Resultat för teclistamab presenteras muntligen på årets virtuella ASCO kongress.

Stockholm, 27 maj 2020 – Janssen meddelade (18 maj 2020) resultat från en fas 1-doseskaleringsstudie (NCT03145181) av teclistamab (JNJ-7957) under utvärdering som behandling av patienter med återfall eller refraktärt multipelt myelom. Teclistamab är en bispecifik antikropp riktad mot både antigenet BCMA (B-cell maturation antigen) på myelomceller och mot CD3-receptorer på T-celler.

Dessa första resultat pekar på en hanterbar biverkningsprofil vid alla doser av teclistamab som utvärderats i studien. 1,2 Patienterna som behandlades med högsta dos teclistamab uppnådde ett djupt behandlingssvar och hos de patienter som uppnådde komplett respons (CR), inklusive minimal kvarvarande sjukdom, MRD ( Minimal Residual Disease) på 10-6 var svaret bestående efter tolv månader.

– Vårt mål är att kunna erbjuda behandlingsalternativ för alla patienter med multipelt myelom. Teclistamab är ett exempel på en av våra bispecifika antikroppar som är under utveckling och vi strävar efter att kunna bidra till nya och bättre behandlingsalternativ för de mest utsatta patienterna, det vill säga för dem där sjukdomen tyvärr progredierar, säger Berkeley Vincent, vd Janssen Sverige.

Dessa resultat kommer presenteras under en muntlig presentation (abstract #100) på årets virtuella ASCO-kongress, American Society of Clinical Oncology, lördagen den 30 maj 19:00 svensk tid.

Läs mer här i det engelska pressmeddelandet från Janssen den 18 maj 2020.

Referenser

1. Saad Z. Usmani. Phase 1 study of Teclistamab, a humanized B-cell maturation antigen (BCMA) x CD3 bispecific antibody, in relapsed and/or refractory multiple myeloma (RRMM). Abstract #100 [Oral]. To be presented at American Society of Clinical Oncology Virtual Scientific Program 2020

2. ClinicalTrials.Gov. Dose Escalation Study of JNJ-64007957, a Humanized BCMA CD3 DuoBody® Antibody, in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (NCT03145181). Available at: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03145181. Last accessed May 2020


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin