2014-03-25 08:15Pressmeddelande

Janssen och Stockholms läns landsting samverkar kring schizofreni

Janssen har i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) genomfört en förstudie i syfte att kartlägga schizofrenivården. Samarbetet är det andra i raden där Stockholms läns landsting samverkar med läkemedelsbolag inom ramen för landstingets testmiljöinitiativ. I mars publicerades ett första abstract.

Stockholms läns landsting startade i början av 2013 en testmiljö för att utvärdera nya samarbetsformer med läkemedelsbolag. Målet med testmiljön är att öka patientnyttan, kostnadseffektiviteten och skapa bättre förutsättningar för innovation samt forskning och utveckling inom läkemedelsområdet.

”Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda att delta i landstingets satsning. Ytterst syftar vårt gemensamma projekt till att kartlägga hur patienter som lever med schizofreni kan få tillgång till bättre vård i regionen. Det handlar även om att åstadkomma en bättre läkemedelsanvändning”, säger Anna Käll, ansvarig för Public Affairs-frågor på Janssen i Sverige.

Samarbetet har genererat värdefull information som successivt kommer att publiceras under det kommande året. Redan i början av mars 2014 presenterades ett första abstract med framför allt epidemiologiskt information.

”Det abstract som hittills är publicerat beskriver i huvudsak hur den aktuella populationen ser ut. Vi ser nu fram emot nästa abstract som publiceras i september 2014. Då hoppas vi få värdefull information om hur slutenvården och läkemedelsanvändningen fungerar. En annan viktig milstolpe i samarbetet är projektets slutrapport, som förhoppningsvis kommer att publiceras under 2015”, säger Anna Käll.

I det aktuella samarbetet med Stockholms läns landsting ingår även läkemedelsföretagen H Lundbeck AB  och Otsuka Pharma Scandinavia AB.

Vid frågor kontakta:
Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen, akall@its.jnj.com, 08-626 50 29 
Mikael Själin, Nordic Medical Affairs, Janssen, msjalin@its.jnj.com, 08-626 5173


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin