2016-01-13 10:06Pressmeddelande

Janssen ansöker om godkännande av Stelara® för behandling av Crohns sjukdom

  • Janssen har lämnat in ansökningar i USA och EU för godkännande av Stelara® (ustekinumab) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom.
  • Ansökningarna är baserade på data från fas 3-programmet UNITI, som inkluderar de tre studierna UNITI-1, UNITI-2 och IM-UNITI. Studierna har visat god effekt vid användning av Stelara® hos patienter med Crohns sjukdom, en obotlig tarmsjukdom som cirka 25 000 svenskar lider av idag[1].
  • Stelara® är en human monoklonal antikropp som idag används för behandling av psoriasisplack och psoriasisartrit. Antikroppen riktar sig mot interleukin-12 (IL-12) och interleukin-23 (IL-23), naturligt förekommande proteiner som reglerar immunsvar och som tros vara inblandade i vissa immunmedierade inflammatoriska sjukdomar.[2]

Om Crohns sjukdom
Drygt 25 000 svenskar beräknas ha Crohns sjukdom. Varje år nyinsjuknar omkring 750 personer, ungefär lika många män som kvinnor. De flesta är 20-30 år.[3] Crohns sjukdom är en inflammation i mag-tarmkanalen, oftast i nedre delen av tunntarmen och i övre delen av tjocktarmen. Vanliga symtom är att du får magknip efter maten och diarré, och att du går ner i vikt. Sjukdomen går i perioder, så kallade skov.[4] Forskarna tror att det är en blandning av arvsanlag och yttre miljöfaktorer som orsakar Crohns sjukdom.[5]

För ytterligare information, läs det internationella pressmeddelandet:

http://www.jnj.com/news/all/Janssen-Submits-Applications-Seeking-Approval-Of-STELARA-In-United-States-And-European-Union-For-Crohns-Disease

[1] http://magotarm.se/vad-vi-gor/diagnoserfilmer/ibd/

[2] http://www.fass.se/LIF/product?8&userType=0&nplId=20090623000017&docType=6

[3] http://magotarm.se/vad-vi-gor/diagnoserfilmer/ibd/

[4] http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Crohns-sjukdom/

[5] http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=240


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin