2021-04-22 11:30Pressmeddelande

Fas 3-data om Johnsons & Johnsons endosvaccin nu publicerad i New England Journal of Medicine

null

Här är några av slutsatserna:

  • Vaccinet förhindrade sjukhusvistelse och död bland alla deltagare i studien, 28 dagar efter vaccination.
  • Vaccinet visar sig vara effektivt mot svår, kritisk COVID-19-sjukdom så tidigt som sju dagar efter vaccination och effekten fortsätter att öka åtta veckor efter vaccination.
  • Vaccinet visar sig också vara konsekvent effektivt mot symtomatisk infektion, även i Sydafrika och Brasilien där det fanns en hög förekomst av snabbt framväxande SARS-CoV-2-varianter.

Läs mer i pressmeddelande publicerat på Janssen EMEAs hemsida.

Se också video publicerad på New England Journal of Medicines hemsida (kontoinloggning krävs).

Ytterligare material (forskningsöversikt) av studien finns även på New England Journal of Medicin webbplats.Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin