2019-09-04 16:14Pressmeddelande

Europeiska kommissionen godkänner Stelara för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

null

Europeiska kommissionen har idag godkänt Stelara (ustekinumab) för behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit som inte har svarat tillräckligt, inte längre svarar eller inte tolererar varken konventionell eller biologisk terapi eller har medicinska kontraindikationer för sådana behandlingar.

Stelara (ustekinumab) är den första tillgängliga biologiska behandlingen som riktar sig till signalmedlen IL-12 / IL-23, som spelar en viktig roll i tarminflammation.

Nordiska patienter inkluderade
Janssen är inte en ny aktör inom inflammatorisk tarmsjukdom. Stelara har varit tillgängligt för patienter med Crohns sjukdom sedan 2016. Godkännandet av den nya indikationen ulcerös kolit är baserad på data från det internationella fas 3-studieprogrammet UNIFI, som också inkluderar patienter från Aarhus universitetssjukhus i Danmark.

– Nya behandlingsalternativ behövs, så detta är ett viktigt godkännande. Internationella uppgifter indikerar att upp till två tredjedelar av UC-patienterna inte uppger att deras behandling fungerar som avsett, eller att de upplever komplikationer, säger Anna Käll, Chef för Public Affairs på Janssen.

----------------

Korta fakta

  • Ulcerös kolit är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i tjocktarmen.
  • Det faktum att sjukdomen är kronisk innebär att den inte kan botas idag. Sjukdomen hålls i schack med hjälp av medicinering.
  • Det uppskattas att mer än 2 miljoner människor lever med ulcerös kolit i Europa.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här.

----------------

Referenser

European Commission. Product information - Stelara. 2019. Available at: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h494.htm (Accessed September 2019).Toussirot E. The IL23/Th17 pathway as a therapeutic target in chronic inflammatory diseases. Inflamm Allergy Drug Targets 2012;11:159–68.

Toussirot E. The IL23/Th17 pathway as a therapeutic target in chronic inflammatory diseases. Inflamm Allergy Drug Targets 2012;11:159–68.

Lopez-Sanroman A, et al. Perceived emotional and psychological impact of ulcerative colitis on outpatients in Spain: UC-LIFE survey. Dig Dis Sci 2017;62:207-216.

Rubin D, et al. The impact of ulcerative colitis on patients’ lives compared to other chronic diseases: A patient survey. Dig Dis Sci 2010;55:1044–1052.

Devlen J, et al. The burden of inflammatory bowel disease: A patient-reported qualitative analysis and development of a conceptual model. Inflamm Bowel Dis 2014;20:545–552.

Lonnfors S, et al. IBD and health-related quality of life – Discovering the true impact. J Crohn’s Colitis 2014;8:1281–1286.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin