2023-05-08 11:06Pressmeddelande

EU-kommissionen godkänner AKEEGA® vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

 

AKEEGA® som är en dubbelverkande tablett (DAT), plus prednison eller prednisolon, förbättrade signifikant radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS) jämfört med standardbehandling hos obehandlade mCRPC-patienter med BRCA1/2-mutationer.

”Det är mycket glädjande att Akeega nu har godkänts i Europa. I ProBio-studien som jag ansvarar för, undersöker vi om ett enkelt blodprov, där vi analyserar cirkulerande tumör-DNA, kan förbättra valet av behandling för patienter med spridd prostatacancer. Beroende på den genetiska analysen kan vi bestämma om patienten ska ha cytostatika, hormonbehandling, eller riktad behandling som Akeega. Just nu testar vi sju läkemedel varav Akeega är ett. Studien pågår i tolv svenska sjukhus och på flera kliniker utomlands, säger Henrik Grönberg, överläkare vid Prostatacancercentrum Capio Sankt Görans sjukhus och professor i cancerepidemiologi på Karolinska Institutet.

Godkännandet för AKEEGA® baseras på resultat från fas 3-studien MAGNITUDE, en prospektivt utformad precisionsmedicinstudie som inkluderar den hittills största kohorten av BRCA1/2-positiva patienter med obehandlad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC).


Läs hela pressmeddelandet här: https://cdn.filestackcontent.com/3TBX9ZTSvCUKpmMBcIxa


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.

Relaterad media