2023-03-01 09:54Pressmeddelande

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande AKEEGA® (niraparib i kombination med abiratirone) för behandling av patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer och BRCA 1/2-mutationer.

Om AKEEGA®, som är en dubbelverkande tablett (DAT), blir godkänd inom EU så kommer den bli, i kombination med prednison eller prednisolon, en första linjens behandling för vuxna patienter som har metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC).

Det positiva beskedet från CHMP baseras på resultat från fas 3-studien MAGNITUDE där man såg att niraparib i kombination med abiratirone plus prednison eller prednisolon signifikant förbättrade radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS) jämfört med standardbehandling av patienter med BRCA1/2-mutationer med en obehandlad mCRPC.
 
För mer information läs hela pressmeddelandet här.

 


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Erika Siljebrand Kruse
External Affairs Lead Sweden
Erika Siljebrand Kruse