2023-06-08 05:53Pressmeddelande

CARVYKTI®▼ (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) minskar risken för sjukdomsprogression eller död med 74 procent vid tidig behandling av multipelt myelom, visar resultat från fas 3-studien CARTITUDE-4

Vid 16 månaders medianuppföljning förbättrade cilta-cel signifikant den progressionsfria överlevnaden jämfört med standardbehandling, när
cilta-cel gavs så tidigt som efter första återfallet.

Resultat från CARTITUDE-4-studien visar att CARVYKTI®▼ (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) minskade risken för sjukdomsprogression eller död med 74 procent jämfört med två standardbehandlingsregimer; pomalidomid, bortezomib och dexametason (PVd) eller daratumumab, pomalidomid och dexametason (DPd), hos vuxna med recidiverande och lenalidomid-refraktärt multipelt myelom som fått en till tre tidigare behandlingslinjer.

CARTITUDE-4-studien är den första randomiserade studien som undersöker effekten av en cellterapi så tidigt som efter första återfallet vid sjukdomen multipelt myelom.

CARTITUDE-4-studien inkluderade patienter (n= 419) som fått en till tre tidigare behandlingslinjer, inklusive en proteasomhämmare (PI) och immunmodulerande läkemedel (IMiD), och som var lenalidomid-refraktära.

“Vi är mycket stolta att presentera de här nya resultaten som visar betydande förbättringar i progressionsfri överlevnad, svarsfrekvens och en minskning av risken för dödsfall med cilta-cel. Resultaten bekräftar att cilta-cel ger helt nya möjligheter att behandla multipelt myelom” säger Duarte Marchand, Nordisk VD vid Janssen.

Resultaten, som nyligen har presenterats vid 2023 ASCO Annual Meeting och EHA Congress, har även publicerats i The New England Journal of Medicine.

Länk till publikation: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2303379

För mer information:

Åse Rosenqvist
Business Unit Lead Cell Therapy
+46738039254
Arosenq1@its.jnj.com

Fredrik Jerhammar
Medical Advisor CAR-T
+46738243461
fjerhamm@its.jnj.com                                            

CP-394068


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.