2015-04-29 08:00Nyheter

Seminarium om Ebola - Vad har vi lärt? Hur långt har vi kommit med vacciner och förbättrade krisinsatser?

null

Ebolakrisen i Västafrika har prövat världens samlade hjälpkrafter. Samtidigt har fantastiskt stora insatser gjorts. Det är nu dags att sprida kunskap om erfarenheter för att bättre hantera liknande krissituationer i framtiden. Hur ska vi kunna få ut bättre och livsnödvändig effekt av en begränsad mängd pengar och personer i globala samarbeten?  

Som ett led i detta arrangerade Janssen ett Seminarium om Ebola som tog plats på Myntkabinettet i Stockholm den 24 mars 2015. Här kan du läsa mer om vad som diskuterades under seminariet.

De som medverkade på seminariet var:

  • Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan Gränser 
  • Allan Widman, riksdagsledamot och ordförande i den Veteranutredning som nyss gått ut på remiss
  • Ulrika Vestin, SKL och samordnare för ebolainsatserna 
  • Lena Furmark, statssekreterare på Socialdepartementet under ebolakrisens början
  • Johanna Repits, virolog och expert på högpatogena virus, nyss hemkommen från ett behandlingscentrum för ebola i Guinea och medicinsk rådgivare på Janssen
  • Andreas Palmborg, medicinsk rådgivare i vaccinfrågor på Janssen
  • Anna Käll, ansvarig för Public Affairs på Janssen


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin