2015-08-27 14:20Nyheter

Rapport - Vården i Almedalen 2015

null

Nu när Almedalsveckan har passerat kan vi luta oss tillbaka och läsa årets upplaga av Rapport Vården i Almedalen 2015 producerad av kommunikationsbyrån Gullers Grupp. Här får du en kort tillbakablick över vad som diskuterades i årets vårddebatter och där du bland annat hittar två korta referat från de seminarier som Janssen var med och arrangerade. 

På sidan 43 hittar du ett kort referat som behandlar seminariet Nya Innovationer? – Vänta var god dröj… Prostatacancer på liv och död som arrangerades av Prostatacancerförbundet i samarbete med Janssen.

Du hittar även ett referat från seminariet Från pinnar till kvalitet – är förändrad styrning lösningen för Psykiatri? som arrangerades av Dagens Medicin tillsammans med Janssen på sidan 63.

Rapporten finns att läsa i det bifogade pdf.dokumentet.

Vi hoppas att ni får en trevlig läsning!


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin