2014-09-05 13:19Nyheter

Psykiatrin behöver tydligare struktur, enligt paneldeltagare på Janssens seminarium om psykisk ohälsa i Almedalen 2014

null

Under Almedalen 2014 arrangerade Dagens Medicin tillsammans med Janssen ett givande seminarium där fokus var på den svårare halvan av den psykiska ohälsa. ”Jämlik vård på lika villkor – utopi för psykiatrin?” var verkligen konkret och ”till kärnan” där alla deltagare var tydliga.

Johan Hagberg, överläkare, affektiva sektionen, St Görans sjukhus fångade allas uppmärksamhet med en vass presentation över psykiatrin idag och tankar om framtiden. I tillägg till honom deltog Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister, Anders Printz, samordnare PRIO-satsningen, Socialdepartementet, Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL, Anders Åkesson, regionråd (MP), Region Skåne och Lena Nilsson, läkare, bipolär och ordförande i IBIS, intresseföreningen bipolär sjukdom. Se hela seminariet här (60 min film),

Sammanfattningsvis tycks det råda en stor konscensus hos paneldeltagarna om att psykiatrin behöver bättre struktur, bättre styrning och mindre plats för ”tyckande”. Evidens ska följas och kvalitetsregister lyfts flera gånger som en framgångsfaktor för att se länken mellan de interventioner som görs och utfallet för patienten. Panelen lyfter också patientmakt.


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin