2018-06-20 16:36Nyheter

Prostatacancerpatienter kan i ett tidigare skede nu få tillgång till effektiv tablettbehandling (1)

ZYTIGA® ingår nu i högkostnadsskyddet med begränsad subvention tillsammans med prednisolon / prednison (5 mg) för behandling av nydiagnostiserad högrisk metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) hos vuxna män i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT), när docetaxel inte är lämpligt.2

Sedan tidigare har ZYTIGA® subventionsbeslut för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). Det nya beslutet innebär att svenska prostatacancerpatienter i ett tidigare skede av sjukdomen kan ges tillgång till en tablettbehandling som kan förlänga livet och ge bättre livskvalitet.1

”Det är glädjande att de patienter med nydiagnostiserad spridd prostatacancer som idag inte är lämpliga för kemoterapi nu ges möjlighet till behandling med ZYTIGA®”, säger Anna Käll, Public Affairs Leader på Janssen.

För ytterligare information: Anna Käll, Public Affairs Leader, Janssen, akall@its.jnj.com,
+46 761 302091

Länk till TLVs beslut:
https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2018-06-19-zytiga-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html

Om Zytiga®

ZYTIGA® (abirateronacetat) förhindrar androgenproduktionen och bromsar därmed cancerns tillväxt. Detta görs genom att den aktiva metaboliten abirateron hämmar enzymkomplexet CYP17 på tre olika ställen i kroppen; i testiklarna, binjurarna och själva tumören. År 2011 godkände Europeiska kommissionen ZYTIGA® i kombination med prednison/prednisolon för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter en docetaxelbaserad kemoterapiregim.3 I december 2012 beviljade Europeiska kommissionen en utökad indikation för ZYTIGA® (abirateronacetat). Den omfattar användning i kombination med prednison/prednisolon för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt av androgen deprivationsterapi hos vilka kemoterapi ännu inte är indicerad.3 I november 2017 beviljade Europeiska kommissionen en utökad indikation för ZYTIGA® (abirateronacetat) som omfattar användning i kombination med prednison/prednisolon för behandling av nydiagnosticerad högrisk metastaserad hormonkänslig prostatacancer.3

1. Fizazi K, Tran N, Fein LE, et al. Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive Prostate Cancer. N Engl J Med. 2017;377:352-360.

2. https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2018-06-19-zytiga-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html

3. Produktresumé för ZYTIGA® Nov 2017


Om Janssen

Janssen, som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & Johnson-koncernen, är ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen med cirka 40 000 anställda på fem kontinenter. Företaget är verksamt inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertoni, samt metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Janssen finns i alla de fem nordiska länderna med cirka 350 anställda, varav drygt 200 i Sverige.


Kontaktpersoner

Martin Johansson
Medical Affairs Lead Oncology, Hematology & Immunology
Martin Johansson
Mikael Själin
Medical Lead Neuroscience
Mikael Själin